INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 1, 2, 2A en 3, kapitaaldienst. HOOFDSTUK VIII. Batig slot van Hoofdstuk VIII 2 UITGAVEN, HOOFDSTUK Vffl, 1 1950 HOOFDSTUK VIII. p Jp O 661 662 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. OnderwijsKunsten en Wetenschappen. 1. Lager huisonderwijs. Geen inkomsten. 2. Openbaar gewoon lager onderwijs. Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk VIII 2 van de gewone dienst 663 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven 2 A. Openbaar voortgezet gewoon lager onderwijs. Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 2 A GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 279.578,56 35.268,01 314.846,57 314.326,10 520,47 memorie 2.912,21 2.912,21 2.512,21 memorie 3. Openbaar vervolgonderwijs. Geen inkomsten. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 1. Lager huisonderwijs. Geen uitgaven. 2. Openbaar gewoon lager onderwijs. Nadelig slot overgebracht van Hoofdstuk I §2 Rosten van stichting, uitbreiding, verbouw of ver and; ring van inrichting van gebouwen en van aan koop en inrichting van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Aanschaffing van leermiddelen Vervaardiging van schoolbanken Ir ichting van de gemeente schippersschool in de voormalige Joodse school aan de Perkstraat Buitengewone aflossing van geldleningen overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII 2 2 A. Openbaar voortgezet gewoon lager onderwijs. Kosten van stichting, uitbreiding, verbouw of ver andering van inrichting van gebouwen en van aan koop en inrichting van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Aanschaffing van leermiddelen Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII 2A 3. Openbaar vervolgonderwijs. Geen uitgaven. 22.832,20 12.373,03 137,31 278.983,56 314.326,10 314.846,57 memorie memorie memorie 2.912,21 memorie memorie memorie 25.000,— memorie 25.000,- 25.000,- memorie memorie

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 53