s 5 INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 4, 5, 6 en 7, kapitaaldienst. V B 3 a J2P "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragi UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 4, 5, 6 en 7, kapitaaldienst. 1950 664 665 4. Openbaar uitgebreid lager onderwijs. Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk VIII 4 van de gewone dienst 668 669 670 671 672 673 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 4 5. Openbaar buitengewoon lager onderwijs. Geen inkomsten. 666 667 6. Openbaar voorbereidend lager onderwijs. ldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk VIII 6 van de gewone dienst Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 6 7. Bijzonder gewoon lager onderwijs. Batig slot overgebracht van Hoofdstuk I 2 Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk VIII 7 van de gewone dienst Waarborgsommen gestort door besturen van bijzon- Teruggaaf door besturen van bijzondere lagere scholen van teveel verstrekte gelden voor schoolbouw en aankoop en inrichting van terreinen voor lichame lijke oefening Teruggaaf door besturen van bijzondere lagere scholen van de som, welke door de gemeente is ten koste gelegd aan de verbouwing of vernieuwing van gebouwen en terreinen van bijzondere lagere scholen bedoeld in art. 205, negende lid, der Lager-onderwijs- wet 1920 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 7 40.565,84 I memorie memori 19.033,88 1.607,14 f 7 59.599,72 1.607,14 ~~f 1 59.599,72 1 1.607,14 ~f 1 73: 33 4.833,62 memorie 3" memon J- 8.133,75 847,75 T 12.967,37 847,75 12.967,37 3 ->■ 3 847,75 14.686,10 memorie memoi 297.681 memorie memoi 19.949,95 1.255,95 2.645,1 memorie memoi memorie memo: H 3 memorie mem® 332.317,05 1.255,95 2.645,f 307.333,50 43.329,23 1 24.983,55 II 2.645,1 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 4. Openbaar uitgebreid lager onderwijs. Nadelig slot overgebracht van Hoofdstuk I 2 Kosten van stichting, uitbreiding, verbouw of ver andering van inrichting van gebouwen en van aan koop en inrichting van terreinen voor het onderwijs in I chamelijke oefening Vervaardigen bordenstellingen school 18 Aanschaffing van leermiddelen Verbetering centrale verwarmingsinstallatie in de U.L.O. school aan de Wissesdwinger Buitengewone aflossing van geldleningen overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII, 4 5. Openbaar buitengewoon lager onderwijs. Aanschaffing van leermiddelen Nadelig slot van Hoofdstuk VIII, 5 6. Openbaar voorbereidend lager onderwijs. Nadelig slot overgebracht van Hoofdstuk I 2 Kosten van stichting van een schoolgebouw Buitengewone aflossing van geldleningen overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Uitgaven.... Totaal der Inkomsten f Nadelig slot van Hoofdstuk VIII, 6 7. Bijzonder gewoon lager onderwijs. Kosten van stichting, uitbreiding, verbouw of ver andering van inrichting van gebouwen en van aan koop en inrichting van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Teruggaaf van hetgeen als waarborgsom teveel is gestort door besturen van bijzondere lagere scholen Terugbetaling van waarborgsommen of niet verval len gedeelten daarvan aan besturen van bijzondere lagere scholen Aanschaffing van leermiddelen Bu engewone aflossing van geldleningen overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII, 7 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAM in het vorig jaar. D BEDRAG thans voorgedragen. 15.878,90 memorie memorie 3 memorie memorie 519,21 3 3 3 memorie memorie 3.310,77 3 39.890,84 3 3 59.599,72 3 3 59.599,72 1.607,14 3 3 3 3 3 memorie memorie 3 3 3 r 8.133,75 memorie memorie 3 memorie memorie 4.833,62 3 3 12.967,37 3 3 12.967,37 847,75 3 3 3 10.154,03 memorie memorie 3 memorie memorie 643,72 43.329,23 memorie 3.530,75 memorie memorie 293.005,— 3 307.333,50 43.329,23 3 332.317,05 1.255,95 2.645,60 3 42.073,28 3 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 54