I i L H; Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950= BIJLAGE NO.168. BIJLAGE ITO. 168 Aan de Gemeenteraad. Bij het hierbij overgelegde schrijven heeft de Directeur van het Bouw- en Woningtoezicht wederom een opgaaf ingezon den van woningen, welke naar zijn oordeel voor onbewoonbaar- verklaring in aanmerking behoren te worden gebracht. Bij dit schrijven zijn overgelegd staten, inhoudende voor elke woning een gedetailleerde omschrijving, zomede opmerkingen omtrent de constructie, de algemene toestand en de omgeving, terwijl tevens daarop het advies van de Hoofdingenieur-Directeur voor de Volkshuisvesting is vermeld. Zoals Uw Vergadering daaruit zal blijken, kan deze zich met de onbewoonbaarverklaring van de daartoe voorgedragen woningen geheel verenigen. Daar ook wij van mening zijn, dat aan de bewoning van deze woningen een eind behoort te worden gemaakt, stellen wij U voor te besluiten tot onbewoonbaarverklaring van de woningen Spanjaardslaan nos. 62, 64, 66 en 68, '"esterstraat nos2, 3, 15, 17, 19, 21 en 73, Houtstraat nos. 64, 66, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 en 102 en Auckamastraatje no=6 en daartoe te nemen het in ontwerp hierbij afgedrukte besluit. Leeuwarden, 25 September 1950= Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A-M. VAN DER KEULEN, Burgemeester T.BAKKER, Secretaris. ONTWERP" Verzonden 4 October 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 555