s m S9K8E OH INKOMSTEN, HOOFDSTUK \TII, 7A, 8, 9 en 10, kapitaaldienst. u 8 3 a j3l) "o 674 675 676 677 678 679 680 681 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG 7A. Bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs. Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk VIII 7A van de gewone dienst Waarborgsommen gestort door besturen van bij zondere lagere scholen Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 7A 8. Bijzonder vervolgonderwijs. Geen inkomsten. 9. Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. Batig slot overgebracht van Hoofdstuk I 2 Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk VIII 9 van de gewone dienst Waarborgsommen gestort door besturen van bij zondere lagere scholen Teruggaaf door besturen van bijzondere lagere scho len van teveel verstrekte gelden voor schoolbouw en aankoop en inrichting van terreinen voor lichamelijke oefening Teruggaaf door besturen van bijzondere lagere scho len van de som, welke door de gemeente is ten koste gelegd aan de verbouwing of vernieuwing van gebouwen en terreinen van bijzondere lagere scholen, bedoeld in art. 205, negende lid, der Lager-onderwijswet 1920 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 9 10. Bijzonder buitengewoon lager onderwijs. Geen inkomsten. 1.248,- 197,- 1.445,- 1.445,- 594,83 6.765,27 3.187,87 10.547,97 8.225,35 2.322,62 in het vorig jaar. memorie memorie memorie memorie 36,87 memorie memorie memorie 36,87 36,87 thans voorgedrage UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 7A, 8, 9 en 10, kapitaaldienst. 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 7A. Bijzonder voortgezet gewoon lager onderwijs. Nadelig slot overgebracht van Hoofdstuk I 2 Kosten van stichting, uitbreiding, verbouw of ver andering van inrichting van gebouwen en van aankoop en inrichting van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening aanschaffing van leermiddelen Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII, 7A 8. Bijzonder vervolgonderwijs. C een uitgaven. 9. Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. l osten van stichting, uitbreiding, verbouw of veran dering van inrichting van gebouwen en van aankoop en inrichting van terreinen voor het onderwijs in lichamelijke oefening Teruggaaf van hetgeen als waarborgsom teveel is gestort door besturen van bijzondere lagere scholen Terugbetaling van waarborgsommen of niet verval len gedeelten daarvan aan besturen van bijzondere lagere scholen Aanschaffing van leermiddelen Buitengewone aflossing van geldleningen overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII, 9 1.445,- 1.445,- 1.445,- 3.735,90 564,18 3.925,27 8.225,35 10.547,97 memorie memorie memorie memorie memorie memorie 36,87 memorie memorie memorie memorie memorie memorie memorie 5 10. Bijzonder buitengewoon lager onderwijs. Geen uitgaven.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 55