'NI M 1 Mil! I Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 177. BIJLAGE NO. 177. Aan de Gemeenteraad. Wegens uitbreiding van het aantal klassen moet aan elk der gemeentescholen nos. 15, 25 en 30 (gewoon lager onderwijs) een leerkracht worden aangesteld Daartoe bieden wij U, na gepleegd overleg met de Inspec teur van het Lager Onderwijs en na ingewonnen berichten van de Commissie, bedoeld in artikel 36, lid 9, der Lager-Onderwijswet 1920j de navolgende voordrachten aan'. A. Onderwijzeres aan gemeenteschool no. 15. 1. I. DEÏÖffiRTweduwe van J. STRAATSMAtijdeTijk onderwijzeres aan gemeenteschool no. 15, alhier 2. E. WELLING, onderwijzeres aan een openbare school voor ge woon lager onderwijs te Koog aan de Zaan; 3» C. BLOEM, tijdelijk onderwijzeres aan gemeenteschool no.25, alhier. BOnderwijzeres aan gemeenteschool no. 25 1. C. BLOEM, tijdelijk onderwijzeres aan gemeenteschool no.25, alhier 2. I. DEKKER, weduwe van J. STRAATSMA, tijdelijk onderwijzeres aan gemeenteschool no. 15, alhier; 3» E, WELLING, onderwijzeres aan een openbare school voor ge woon lager onderwijs te Koog aan de Zaan. COnderwijzeres aan gemeenteschool no. 30 1. P. WELLING, onderwijzeres aan een openbare school voor ge woon lager onderwijs te Koog aan de Zaan; 2. I. DEKKER, weduwe van J. STRAATSMA, tijdelijk onderwijzeres aan gemeenteschool no. 15, alhier; 3. C. BLOEM, tijdelijk onderwijzeres aan gemeenteschool no. 25, alhier. Onder overlegging van de stukken geven wij u in overweging tot de benoemingen over te gaan. Leeuwarden, 5 October 1950» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A«A.M. VAN DER KEULEN, Burgemeester. M.D. DE JONG, 1.-Secretaris Verzonden 7 October 1950. r IK. I I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 564