3 174 I INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 11, 12, 13, 14, 15 en 16, kapitaaldienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 11, 12, 13, 14, 15 en 16, kapitaaldienst. 1950 <L> S S G G O 682 683 685 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. 11. Bijzonder voorbereidend lager onderwijs. Geen inkomsten. 12. Lager onderwijs. (niet vallende onder de 1 t/m 11). Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk VIII 12 van de gewone dienstf Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 12 13. Middelbaar onderwijs. Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI 684 Bijdrage van Hoofdstuk VIII 13 van de gewone 1 dienstJ Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 13 14. Hoger onderwijs. Ij Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk VIII 14 van de gewone dienstf 686 687 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 14 15. Nijverheidsonderwijs. Geen inkomsten. 16. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. (niet vallende onder de 1 t/m 15). Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk VIII 16 van de gewone dienstf Restitutie kosten schoolgebouwen in gebruik bij de v.m. Duitse Weermacht en de Geallieerden Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII, 16 Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans vooreedraga 1 195 195 195 34.635,38 319, 34.954,38 34.954,38 1.290,— 86,— 1.376,— 10.652,60 107.357,25 5.567,44 13.656,89 126.581,58 391.155,21 memorie memorie 488,45 488,45 488,45 memorie memorie 1.000,44 memonc \l- 174 memonel memoni memo» 1.000,44 1.000,44 74 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 11. Bijzonder voorbereidend lager onderwijs. Geen uitgaven. 12. Lager onderwijs. (niet vallende onder de 1 t/m 11). Nadelig saldo overgebracht van Hoofdstuk I 2 Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII, 12 13. Middelbaar onderwijs. Nadelig slot overgebracht van Hoofdstuk I 2 Buitengewone aflossing van geldleningen overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII, 13 14. Hoger onderwijs. Nadelig slot overgebracht van Hoofdstuk I 2 Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII, 14 15. Nijverheidsonderwijs. Geen uitgaven. 16. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. (niet vallende onder de 1 t/m 15). Nadelig slot overgebracht van Hoofdstuk I 2 Aanleg staanplaatstribune op sportterrein „Cambuur" Aanleg van een sportterrein in het Westen der stad Aanleg sportterrein Fonteinstraat Buitengewone aflossing van geldleningen overgebracht van Hoofdstuk XVI Kosten van schoolgebouwen in gebruik bij de v.m. Duitse Weermacht en de Geallieerden Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk VIII, 16 Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 195,— memorie memorie 195,— 3 195,- 3 3 3 3 319,- memorie memorie 34.635,38 3 3 34.954,38 3 3 34.954,38 488,45 3 3 3 3 10.652,60 memorie memorie 10.652,60 3 3 1.376,— 3 9.276,60 3 3 82.126,63 memorie memorie 76.064,18 3 3 54.444,81 3 3 15.307,42 3 3 107.357,25 3 3 55.854,92 3 3 391.155,21 3 3 126.581,58 1.000,44 3 264.573,63 3 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 56