I INKOMSTEN, HOOFDSTUK IX, X, XI, XII 1 en 2, en XIII, 1, kapitaaldienst. HOOFDSTUK IX. Batig slot van Hoofdstuk IX HOOFDSTUK X. HOOFDSTUK XI. Batig slot van Hoofdstuk XI HOOFDSTUK XII, 1 en 2. HOOFDSTUK XIII. UITGAVEN, HOOFDSTUK IX, X, XI, XII, 1 en 2, en XIII, 1, kapitaaldienst. 15.0 15.000,- 30.000,- 30.000,- HOOFDSTUK IX. HOOFDSTUK XI. HOOFDSTUK XII, 1 en 2. HOOFDSTUK XIII. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. 688 689 691 Maatschappelijke steun en voorzorg. Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Bijdrage van Hoofdstuk IX van de gewone dienst 690 690A 690B Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Landbouw. Geen inkomsten Handel en Nijverheid. Bijdrage van Hoofdstuk XI van de gewone dienst Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Terugontvangst van de N.V. Nederlandse Tramweg Maatschappij in de kosten van de bouw van een centrale halte voor stadsbussen Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Geen inkomsten. Bedrijven. 1Electriciteitbedrijf. Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Terugontvangst van aan het bedrijf verstrekt kapitaal Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk XIII, 1 Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG 1950 in het vorig jaar. 16.123,07 8.675,51 24.798,58 24.798,58 3.150,— 5.035,79 8.185,79 27.810,79 304.353,— 29.000,— 333.353,- 333 353,- memorie 536,- 536,— 536,— 525,— 525,— 525,— memorie thans voorgedrage memoi OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. i memor Maatschappelijke steun en voorzorg. Nadelig slot overgebracht van Hoofdstuk I 2 Verbetering centrale verwarmingsinstallatie Stads- verzorgingshuis Buitengewone aflossing van geldleningen overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk IX HOOFDSTUK X. Landbouw. Geen uitgaven. Handel en Nijverheid. Nadelig slot overgebracht van Hoofdstuk I Kosten bouw centrale halte voor stadsbussen Overname activa N.V. tot Exploitatie van het Lucht vaartterrein „Leeuwarden" Bui ten gewone aflossing van geldleningen overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk XI Geen uitgaven. Bedrijven. 1Electriciteitbedrijf. Kapitaalverstrekking aan het bedrijfj Bu tengewone aflossing van geldleningen overgebracht van Hoofdstuk XVI Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk XIII, 1 f j Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. II 3.941,14 memorie memorie 4.734,37 3 3 16.123,07 3 3 24.798,58 3 24.798,58 536,— 3 3 3 3 3.150,- memorie memorie 30.000,— 3 3 19.625,— 3 5.035,79 r 3 27.810,79 3 30.000,— 8.185,79 525,— 30.000,— 19.625,— 3 3 304.353,— memorie memorie 29.000, 3 3 333.353, 3 333.353, 3 3 3 3 —3— 1 I i ?ii i u Ij!

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 57