UITGAVEN, HOOFDSTUK XIII, 2, 3, 4, 5 en 6, kapitaaldienst INKOMSTEN, HOOFDSTUK XIII, 2, 3, 4, 5 en 6, kapitaaldienst Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER UITGAVEN OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN thans voorgedragen 2. Grondbedrijf. Kapitaalverstrekking aan het bedrijf 2. Grondbedrijf. Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Terugontvangst van aan het bedrijf verstrekt kapitaal memorie memorie uitengewone aflossing van geldleningen overgebracht var. Hoofdstuk XVI Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Nadelig slot van Hoofdstuk XIII, 2 3. Woningbedrijf. Kapitaalverstrekking aan het bedrijf Overboeking naar de volgende dienst wegens ge- re^ rveerde annuïteitsgedeelten „Pensioenfondslening", van het bedrijf ontvangen Pijdrage aan Hoofdstuk XIII 3 van de gewone die: st wegens beschikking over een gedeelte van de gei serveerde annuïteitsgedeelten „Pensioenfondslening" Batig slot van Hoofdstuk XIII, 2 3. Woningbedrijf. Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI Overboeking van hoofdstuk XIII 3 van de vorige dienst wegens gereserveerde annuïteitsgedeelten „Pen sioenfondslening van het bedrijf ontvangen Bijdrage van Hoofdstuk XIII 3 van de gewone dienst Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Totaal der Inkomsten 1.206.2751 Totaal der Uitgaven Nadelig slot van Hoofdstuk XIII, 3 Batig slot van Hoofdstuk XIII, 3 4. Gasfabriek. 1 apitaalverstrekking aan het bedrijf 4. Gasfabriek. Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI memorie memorie memoi memorie Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Nadelig slot van Hoofdstuk XIII, 4 Batig slot van Hoofdstuk XIII, 4 5. Reinigingsbedrijf. I-. apitaal verstrekking aan het bedrijf 5. Reinigingsbedrijf. Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI memorie memorie Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Nadelig slot van Hoofdstuk XIII, 5 Batig slot van Hoofdstuk XIII, 5 6. Gemeentewerken. Kapitaalverstrekking aan het bedrijf 6. Gemeentewerken. Geldlening overgebracht van Hoofdstuk XVI memorie memorie memorie Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Nadelig slot van Hoofdstuk XIII, 6 Batig slot van Hoofdstuk XIII, 6

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 58