INKOMSTEN, HOOFDSTUK XVI, kapitaaldienst. HOOFDSTUK XVI. 761,3 Batig slot van Hoofdstuk XVI 761,51 761,51 UITGAVEN, HOOFDSTUK XVI, kapitaaldienst. HOOFDSTUK XVI. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Geldlening. Geldlening1.758.200,- Waarvan komt ten bate van: Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedrage Hoofdstuk II 58.000,— 55 III 55 55 IV 55 55 V 55 131.000,— 55 VI 55 166.200,— 55 VII 55 55 VIII 1 2 25.000,— 2A„ 3 4 5 6 7 7A„ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 55 IX 55 X 55 55 XI 55 15.000,— 55 XII 55 55 XIII 1 2 12.000,— 3 1.135.000,— 4 5 211.500,— 6 7 8 4.500,— 55 XV 55 In totaal Blijft ten bate van Hoofdstuk XVI 706A Terugontvangst van betaalde kosten voor het sluiten van geldleningen 9.393,42 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven 9.393,42 10.916,46 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. Geldlening. Nadelig slot overgebracht van hoofdstuk I 2 Kosten van het sluiten van geldleningen Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadelig slot van Hoofdstuk XVI 10.916,46 10.916,46 9.393,42 1.523,04 memorie memorie memorie 761,52

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 60