Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950- BIJLAGE NO.203 bedrijf wijzigingen kunnen worden gebracht, die vermindering van kosten zullen medebrengen. De over 1948 ingezette verbetering van de financiële uit komsten van het Openbaar Slachthuis blijkt zich, gelet op de tot op heden over 1 950 bekende resultaten, voort te zetten. Hoewel te dezen wel zeer moeilijk de toekomstige ontwikkeling kan worden voorzien, blijkt het mogelijk voor 1951 een klein batig saldo te ramen, hetgeen ten opzichte van de raming voor 1950 een verbetering van het financiële resultaat aangeeft van ruim f. 20.000,-. Leeuwarden, 10 November 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 11 November 1950. LT)| co e co co 9' CU LO O, C\l 4 AO co vP 0 vo co r*- ooi co AO O O co 22 u o OU. JZ 2 Ui UI U I— HO C£ Z 2 2 UI Ld UI Ai LU UI U. I- 2 2 u. oa! co ^l- <0 oaj co u~> oa1 co' ru oa 0 oa osl oa CM co OA O ui u ui uj 30 02

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 616