Overzicht van het aantal inschrijvingen d.d. 1 November 1950 - - -- - - "l Urgentie-klasse Totaal aantal in schrij vingen Pers 1 Pers 2 Pers 3 Pers 4 I Pers 5 Pers 6 'ers 7 r- Pers 8 Pers 9 Pers 1 0 Pers 11 Pers 12 Pers 13 Gebo- Gebo- Totaal ren ren aantal Pers. na voor in- 1925 1925 schrij- 14 vingen 31/12/49 A-gevallen (onbewoonbaar verklaarde woningen en noodgevallen) 158 6 19 28 38 27 18 7 7 6 1 1 151 B-gevallen (personen, in wonend binnen de gemeente) 1456 22 670 521 176 47 11 3 4 1 1415 Bg-gevallen (personen, in wonend buiten de gemeente) 184 2 65 58 37 11 6 2 1 1 1 291 C-gevallen (aanvragen voor een gro tere woning) 636 22 71 1 61 136 95 41 27 10 5 1 1 586 D-gevallen (trouwplannen) 651 275 376 600 E-gevallen (personen, die in de gemeen te een andere woning wensen) 410 26 88 96 97 51 27 9 7 3 5 1 1 I 357 Eg-gevallen (personen, bui ten de gemeen te, die wel kunnen ruilen) 297 2 44 57 85 57 22 18 5 5 2 349 3792 58 908 831 179 105 65 43 19 6 2 2 275 376 3815 N.B. In de urgentie-klasse S,A" zijn alleen begrepen die personen uit onbewoonbaar verklaarde woningen, die zich hebben laten inschrijven bij het Bureau Huis vesting. Dit aantal moet met 60 ge vallen worden verhoogd. Bovendien moeten er 90 gerepatrieer de gezinnen van woonruimte worden voorzien J j 66 i I i I I 594 i - i 329 i i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 617