NETTO KOSTEN 29.3 ALGEMEEN BEHEER 9 .5$ OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN ZEDELIJKHEID 3.6$ VOLKSGEZONDHEID 13 VOLKSHUISVESTING VOLKSONTWIKKELING VERKEER EN VERVOER ARBEID, MAATSCHAPPELIJKE STEUN EN VOORZORG 25.1 ONVOORZIEN EN VROEGERE DIENSTEN 0.5$

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 619