E Jaar Electriciteitbedrijf Grondbedrijf Woningbedrijf Batig Nadelig Batig Nadelig Batig Nadelig saldo saldo saldo saldo saldo saldo Rek. 1940 300.399 ,3 6 74-219,57 7-978,09 11 1941 244.539,90 73.346,33 38.314,55 n 1942 247.806,95 72.618,47 32.10304n ti 1943 256.86668 72.625,30 30.126,76 ii 1944 218.656,20 84-997,61 31.447,84 1945 83.718,63 88.234,78 38. 090,14: (1 1946 296.906,19 86.18266 32.233,57 1947 363.951,72 66.24306 48.627,10 1948 422,702,59 99.469,30 32.884,07 1949 518.792,90 141.749,59 26.424,87 Begr 1950 211.285,36 83.581,16 26.499,66 1951 275.277,— 107 262 30.870,— Gasfabriek Batig saldo 0.496,77 4.666,39 Nadelig saldo 283.906,— 15.334,39 3.707,86 Reinigingsbedrijf Batig saldo Nadelig saldo 231.132,34 255-823,64 277.772,58 273.440,45 347.752,61 427-788,19 492.249,49 548,969,51 513.285,63 438.571,90 447» 65986 514.650,— Openbaar Slachthuis Batig saldo 15.904 88 Nadelig saldo 6.269,82 5-789,49 93,-- 3.730,08 9.432,89 20.783,44 28.409,10 19.038,77 4614 09 20.051,51 20.098,27 I! II tt It it

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 620