I. GEWONE DIENST. VER II. KAPITAALDIENS T. 5 T otaal T otaal Batig slot Hoofdstuk BENAMING inkomsten uitgaven I Vroegere diensten 3 93.720,— 3 II Algemeen beheer 318.305,22 - 818.520,76 III Openbare veiligheid - 697.403,96 - 868,221.38 3 IV Volksgezondheid - 150.641,97 - 351.791,38 3 V Volkshuisvesting - 591.544,34 - 685.005,52 3 VI Openbare werken - 477.038,28 - 948.927,40 3 VII Eigendommen, niet voor de openbare dienst bestemd - 130.998,25 57.629,92 73.368,33 VIII 1 Lager huisonderwijs 3 3 3 §2 Openbaar gewoon lager onderwijs - 658.014,65 - 840.423,55 3 2A Openbaar voortgezet gewoon lager on derwijs 96.161,50 - 140.940,48 3 §3 Openbaar vervolgonderwijs 3 3 3 §4 Openbaar uitgebreid lager onderwijs - 214.943,40 - 271.103,98 3 §5 Openbaar buitengewoon lager onderlijs 56.865,80 78.053,54 3 §6 Openbaar voorbereidend lager onderwijs 16.942,05 - 146.069,07 3 §7 Bijzonder gewoon lager onderwijs 44.000,— - 209.611,05 3 §7A Bijzonder voortgezet gewoon lager onder wijs 2.280,— 17.736,53 3 §8 Bijzonder vervolgonderwijs 3 3 3 §9 Bijzonder uitgebreid lager onderwijs 13.075,— 47.558,21 3 10 Bijzonder buitengewoon lager onderwijs 3 150,— 3 §11 Bijzonder voorbereidend lager onderwijs 3 30.000,— 12 Lager onderwijs niet vallende onder 1 t/m 11 2.307,85 34.460,70 3 13 Middelbaar onderwijs - 114.511,60 - 315.001,20 3 §14 Hoger onderwijs 52.190,21 - 136.430,30 3 15 Nijverheidsonderwijs 36.190,— - 187.136,— 16 Onderwijs, K. en W., niet vallende onder 1 t/m 15 23.579,30 - 138.669,37 3 IX Maatschappelijke steun en voorzorg - 593,367,27 - 1.719.434,04 3 X Landbouw 3 5,50 3 XI Handel en nijverheid 22.010,— 27.582,41 3 XII Dekkingsmiddelen van algemene aard 1 Belastingen - 2.014.202,40 16.839,26 - 1.997.363,14 2 Algemene uitkeringen en bijdragen. - 2.327.156,17 3 - 2.327.156,17 XIII 1 Electriciteitbedrijf - 319.057,99 - 107.772,63 - 211.285,36 2 Grondbedrijf - 500.673,19 - 417.092,03 83.581,16 3 Woningbedrijf - 365.248,56 - 391.748,24 3 4 Gasfabriek - 129.316,89 - 124.650,50 4.666,39 5 Reinigingsbedrijf 83.976,50 - 531.636.36 3 6 Gemeentewerken 63.187,41 63.187,41 3 7 Bank van lening 3 3 3 8 Openbaar Slachthuis 20.233,19 40.120,28 3 XIV Kasvoorzieningen - 253.075,— - 288.075,— 3 XV Overige inkomsten en uitgaven 27.039,10 89.233,05 3 XVI Onvoorziene uitgaven 3 - 181.000,— 3 Totaal 10.415.537,05 10.415.537,05 4.697.420,55 Totaal nadelige sloten Totaal batige sloten Per resto nadelig slot Nadelig slot 1950 BENAMING. 182.48 |$1 §2 44.771 §2A 56.18 S3 21.18! 4 129.12: 1 S 3 165.61 S6 1 S 7 15.45! 1 §7A 34.48: 1 S 8 151 59 30.08 Sio Sn 32.15: 512 200.48' 84.24! 513 150.94 514 515 115.09 516 1.126.06 5.57 26.4S 447.65 19.83 35.0 62.19 181.00 4.697.4: 4.697.42 - 4.697.42 nihil 52 :ji 52 53 54 55 56 57 Saldi van de gewone dienst Saldi van de kapitaaldienst Algemeen beheer Openbare veiligheid Volksgezondheid Volkshuisvesting Openbare werken Eigendommen, niet voor de openbare dienst bestemd Lager huisonderwijs Openbaar gewcon lager onderwijs Openbaar voortgezet gewoon lager onder wijs Openbaar vervolgonderwijs Openbaar uitgebreid lager onderwijs Openbaar buitengewoon lager onderwijs Openbaar voorbereidend lager onderwijs Bijzonder gewoon lager onderwijs Bijzonder voortgezet gewoon lager onder- onderwijs Bijzonder vervolgonderwijs Bijzonder uitgebreid lager onderwijs Bijzonder buitengewoon lager onderwijs Bijzonder voorbereidend lager onderwijs .agcr onderwijs, niet vallende onder 1 t/m 11 Middelbaar onderwijs loger onderwijs ■lijverheidsonderwijs Onderwijs, K. en W., niet vallende onder 1 t/m 15 Maatschappelijke steun en voorzorg Landbouw landel en nijverheid Dekkingsmiddelen van algemene aard Belastingen Algemene uitkeringen en bijdragen Electriciteitbedrijf Grondbedrijf Woningbedrijf Gasfabriek einigingsbedrijf Gemeentewerken Bank van lening Openbaar Slachthuis Kasgeldvoorzieningen Overige inkomsten en uitgaven Geldlening Totaal Totaal inkomsten 25,720,— 3 58.000,— 2.915,— 4.561,— - 253.532,97 - 626.865,— 4.126,74 3 25.000,— 2.645,60 30.000,- 12.000 1.206.275,69 211.500, 4.500, 15.000.000, 42.558,— 761,52 Totaal uitgaven 58.00 27.50 15.60 253.53 804.30 25.00 30.000 ƒ17.510.961,52 12.000 1.206.275 211.500 4.500 15.000.000 44.808 97 69 17.693.017,66 Batig slot - - Nadelig slot. 25.720,— 4.12 2.64o 761 74 24.58 11.04 - 177.43 60 2 33.253,86 Totale batige sloten Totaal nadelige sloten Per resto nadelig slot 2.250 215.310,— 33.253,86 215.310,— 182.056,14

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 62