STAAT VAN SCHULDEN K A/2 u a u Oorspr. Schuld op Rente Aflossing Oorspr. 1 Schuld op Rente Aflos u "ST 60 *-> a 0 a 1 schuld 1 Jan. 1950 1950 1950 schuld 1 Jan. 1950 i950 195 o Q-) *-> - 'a <u ►3 c <D T o t a a 1 Hoofdstuk I Irspr. luid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1896 1911 1921 1935 1936 1936 1936 1936 1936 1936 1937 1937 1937 1938 1938 1939 1939 1943 1944 1945 1946 1947 1947 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1949 1949 1949 1949 75 40 40 17 30 22 30 34 4 31 41/, 31/ 3 3 3 3 40 3 3' 40 15 14 23 25 27 21 30 40 25 5 25 25 25 9 20 21 18 3 3Vj 3l/2 3 37., 3 3 372 3/3Vs 3 3Vs 37J 3 3 3 3 3 3 26 3/37: 40 3/372 30 3/37: 30 3/37 25 3 '31/ 10 20 Leeuwarden Overgenomen van Leeuwarderadeel Totaal Obligatieleningen. 75.000,— 23.000,— 920,— 1.000,— 645.000,— 63.000,— 2.205,— 21.000,— 650.000,— 195.000,— 8.775,— 16.000,— 500.000,— 105.000,— 3.675,— 35.000,— 100.000,— 56.450,— 1.693,50 3.350,— 200.000,— 81.700,— 2.451,— 9.100,— 500.000,— 192.000,— 5.760,— 20.000,— 820.120,— 449.620,— 13.488,60 28.500,— 100.000,— 67.500,— 2.025,— 2.500,— 425.000,— 286.875,— 8.606,25 10.625,— 330.200,— 66.200,— 1.932,— 22.000,— 210.000,— 30.000,— 787,50 15.000,— 1.150.000,— 550.000,— 16.500,— 50.000,— 260.000,— 145.600,— 4.563,— 10.400,— *2.225.000,— 1.530.000,— 43.815,— 139.000,— 277.145,57 135.645,57 3.866,87 13.500,— 500.000,— 330.000,— 11.550, 17.000,— 450.000,— 360.000,— 10.575, 15.000,— 400.000,— 304.000,— 9.120, 16.000,— 500.000,— 387.500,— 13.343,75 12.500,— 417.000,— 367.200,— 11.664,25 16.600,— 250.000,— 230.000,— 6.900 10.000,— 250.000,— 230.000,— 6.900,— 10.000,— 472.800,— 447.800,— 13.059,— 25.000 235.000,— 223.250,— 6.521,25 11.750, 84.000,— 80.000,— 2.340,— 4.000, 59.800,— 56.450,— 1.643,25 3.350, 757.250,— 728.125,— 21 406,88 29 125, 800.000,— 769.427,— 23.082,81 30.482 300.000,— 290.000,— 8.700,— 10.000, 200 000,— 193.500,— 5.805,— 6.500,— 360.000,— 360.000,— 10.575,— 15.000,— 200.000,— 200.000,— 6.000 100.000,— 100.000,— 3.000,— *2.000.000,— 2.000.000,— 60.000,— 100.000,— 850.000,— 850.000,— 25.500 16.803.315,57 11.634.842,57 353.249,91 729.282,— 850.000,— 850.000,— 25.500 1.636.188,92 1.021.000— 31.275,48 119.150, 18.439.504,49 12.655.842,57 384.525,39 848.432, 850.000,— 850.000,— 25.500 .809,27 i.788,61 1.760,47 .503,34 1.715,30 '.655,43 42.51 42.5# Overgenomen van Leeuwarderadeel'. A 1928 16 3 70.000,— 50.000,— 1.350,— 5.000,— B 1948 12 3 83.000,— 76.500,— 2.197,50 6.500,— C 1931 18 3 45 000,— 30.000,— 900,— 2.500,— D 1934 11 y/t 33.000,— 15.000,— 487,50 3.000,— E 1936 18 3 52.500,— 36.000,— 1.080,— 3.000,— F 1937 7 27/8 110.000,— 20.000,— 287,50 20.000,— G 1937 19 3 95.500,— 66.500,— 1.920,— 5.000,— H 1937 19 3 152.000,— 104.000,— 3.120,— 8.000,— I 1937 18 3 72.000,— 48.000,— 1.440,— 4.000,— J 1937 12 374 48.000,— 24.000,— 780,— 4.000,— K 1944 13 374 87.288,92 56.000,— 1.820 7.000,— L 1937 19 3 77.000,— 53.000 1.530,— 4.000,— N 1938 14 3 64.000,— 37.000,— 1.110, 4.500,— O 1938 15 3 60.000,— 36.000,— 1.080, 4.000,— P 1939 13 374 101.500,— 53.500,— 1.608,75 8.000,— Q 1939 16 35/l6 26.400,— 16.500,— 519,23 1.650,— R 1939 16 37. 168.000,— 115.000,— 4.025,— 10.000,— S 1939 16 37. 147.000,— 100.000,— 3.500,— 9.000,— T 1943 15 3 144.000,— 84.000,— 2.520,— 10.000,— 1.636.188,92 1.021.000,— 31.275,48 119.150,— 1 1.232,42 1.500,— 1.732,42 1.500, De per 1 Januari vervallende aflossing op deze lening wordt in tegenstelling met de overige leningen ten laste van het lopende dienstjaar gebracht. Schuld op Rente Aflossing Oorspr. Schuld op Rente Aflossing 1 Jan. 1950 1950 1950 schuld 1 Jan. 1950 1950 1950 Hoofdstuk II Hoofdstuk III 1.185,85 41,50 417,06 4.995,64 174,85 1.665,20 95.556,25 54.657,50 1.639,72 3.052,27 z 100.000,— 67.500,— 2.025,— 2.500,— 10.463,66 7.062,99 211,89 261,59 537,27 14,10 268,60 4.302,72 614,64 16,13 307,34 718,90 21,57 65,37 143.520,94 4.110,05 13.038,88 3.898,30 2.680,61 76.77 243,54 3.220,— 1.840,— 51,75 230,— 35.772,66 1.044,94 1.882,77 3.036,04 2.884,24 84,25 151,80 1.840,— 1.840,— 51,75 230,— 186.731,26 5.407,01 17.337,88 222.316,97 139.079,98 4.157,26 6.976,54 7.160,— 206,95 560,— 5.400,— 3.360,— 100,80 340,— 193.891,26 5.613,96 17.897,88 227.716,97 142.439,98 4.258,06 7.316,54 300,— 8,40 20,— 3.400,— 2.260,— 67,80 190,— 6.500,— 187,50 500,— 2.000,— 1.100,— 33,- 150,— 360,— 11,05 40,- 7.160,— 206,95 560,— 5 400,— 3.360,— 100,80 340 ill' Verval data rente Verval datum aflossing i/ 7i 7 7 V. - 78 —15/ d 12 7 12 15 12/o - 7i« -7i - 7n -ia/8 li C 15/e 7i '15/4 7s 7. i 2 1/ _12 - 1/. /8 7io 12 15/ '12 15/ 12 1/ '10 15/ na 15 /10 12 .31/ 1 Nov. 2 Jan. 2 Jan. 1 Sept. 15 Juli 12 Sept. 15 Oct. 1 Juli 15 Dec. 1 Dec. 15 Mrt. 1 Mei 1 Sept. 1 Juni 1 Juni 2 Juli 1 Nov. 12 Febr. 31 Dec. 30 Mrt. 1 Juli 15 Dec. 15 Dec. 1 Apr. 15 Apr. 15 Apr. 1 Mei 1 Juni 31 Dec. 15 Sept. 1 Nov. 12 Mrt. 1 Aug. 1 Oct. 1 Oct. 1/ 1 Vv 1 Jan. i 6 1/ 12 1 Juni 2/ 1 -7T 1 Juli lU 7io 1 Oct. 10/ 1 6 31 12 31 Dec. 1 4 1l 10 1 Apr. A/a - 1/ 1 9 1 Mrt. V 5 -Vu 1 Nov. v2 - 7s 1 Aug. .5 4 -15/l0 15 Oct. !0 6 -31/la 31 Dec. ;3/i T.'/T 3 Jan. Vs -Vu 1 Nov. 1 6 -Vl2 1 Dec. 7s 1/ 11 1 Mei i 4 VlO 1 Apr. 5 2 "15/s 15 Aug. 1 4 - VlO 1 Oct. - Vs 1 Aug.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 63