STAAT VAN I 2/, v. l/7 1 - 1 l/ - u z I.eningsjaar Looptijd Rente-perc. 1 1896 75 4 2 1911 40 3' 3 1921 40 4' 4 1935 17 3' 5 1936 30 3 6 1936 22 3 7 1936 30 3 8 1936 34 3 9 1936 40 3/3' 10 1936 40 3 11 1937 15 3' 12 1937 14 3' 13 1937 23 3 14 1938 25 3' 15 1938 27 3 16 1939 21 3 17 1939 30 3' 18 1943 40 3/3 19 1944 25 3 20 1945 5 3' 21 1946 25 3 22 1947 25 3 23 1947 25 3 24 1948 9 3 25 1948 20 3 26 1948 21 3 27 1948 18 3 28 1948 26 3/3 29 1948 40 3/3 30 1948 30 3/3 31 1948 30 3/3 32 1949 25 3/3 33 1949 18 3/3 34 1949 10 3 35 1949 20 3 Leeuwarden Overgenomen van Leeuwarderadeel Totaal Obligatieleningen. Oorspr. schuld Schuld op 1 Jan. 1950 Rente 1950 Aflossing 1950 Hoofdstuk VIII/2 13.935,- 76.707,38 192,01 187.884,17 595,— 10.845,— 636.677,84 108.200,- 744.877,84 Oorspr. schuld Schuld op 1 Jan. 1950 Rente Aflos! 1950 J Hoofdstuk VIII/4 40.808,82 107.852,45 39.829,09 8.990,68 113.190,08 35.848,16 3.986,22 22.649,01 15.384,54 1.284,16 54.134,48 24.650,63 10.845,- 72.651,36 182,41 180.657,86 488,— 10.845,— 397.758,67 76.700,- 474.458,67 139,52 792,71 461,54 33,71 1.624,03 705,93 317,63 2.118,70 5,33 5.311,34 14,64 317,63 11.842,71 2.286,79 14.129,50 1.328,65 7.549,67 1.025,63 642,21 4.921,30 2.239,51 515,— 4.056,02 9,60 7.226,31 107,— 515, 30.135,90 6.250,— 36.385,90 62.324,41 2.680,- 25.459,53 1.360,- 675,- 1.360,- 556,— 1.360,— 67.039,41 28.735,53 30.900,- 19.400,— 97.939,41 48.135,53 763,79 37,50 16,63 37,50 855,47 582,25 1.437,72 A 1928 16 3 B 1948 12 3 14.200,— 13.020,— 372,90 1.180, C 1931 18 3 7.200,— 4.800,— 144,— 400, D 1934 11 3 E 1936 18 3 F 1937 7 2 G 1937 19 3 16.800,— 11.800,— 341,25 850,— H 1937 19 3 55.400,— 38.000,— 1.140,— 2.900,— I 1937 18 3 J 1937 12 3 K 1944 13 3 L 1937 19 3 600,— 420,— 12,15 30,— N 1938 14 3 7.200,— 4.080,— 122,40 520,— O 1938 15 3 P 1939 13 3 2.400,— 1.380,— 42,09 170,— 2.600,— 1.400,— 42,25 Q 1939 16 35 R 1939 16 3 4.400,— 3.200,— 112,— 200,— S 1939 16 3 T 1943 15 3 28.300,— 18.000,— 540, 108.200,— 76.700,— 2.286,79 6.250,— 30.900,— 19.400,— 582.25 1 1 De p ten li Schuld op Rente j Aflossing I Jan. 1950 1950 1950 Hoofdstuk VIII/5 Oorspr. schuld Schuld op 1 Jan. 1950 Rente 1950 Hoofdstuk VIII 6 37.781,55 37.781,55 1.101,81 1.101,81 37.781,55 1.101,81 2.109,29 2.109,29 2.109,29 2.076,12 435,98 1.382,38 1.520,— 4.833,62 1.040,— 10.852,12 11.200,- 950,54 1.040,- 4.578,04 1.040,— 15,26 27,22 30, 133,51 30,— 8.044,56 235,99 7.410,— 209,30 22.052,12 15.454,56 445,29 6.200,— 4.450 120,— 3.200,-1 1.760,— 1.800,— 11.200,- 1.200,— 7.410,— 53,30 36,— 209,30 Aflossing 1950 145,32 86,36 80,— 255,58 80,— 647,26 840,- 1.487,26 450,- 240,- 150,— 840,— Verval data rente Verval datum aflossing - 7i: 15/ 1 12 U 15/l Va- is G 1 6 15/ 13 V. 1/ 7 3 V? 15/c 15/e 15 4 Vs V. 30 6 15 3 1 12/ _15 /ÏO 1 _!5 12 1/ 12 -I6/„ -Vu 1/ 9 V12 -V» /l - Vu -u/s _31 12 _30 9 -31/. 12 1/ /l0 "Vi -31/ -12 9 -Vs - V10 1/ 10 1 Nov. 2 Jan. 2 Jan. 1 Sept. 15 Juli 12 Sept. 15 Oct. 1 Juli 15 Dec. 1 Dec. 15 Mrt. 1 Mei 1 Sept. 1 Juni 1 Juni 2 Juli 1 Nov. 12 Febr. 31 Dec. 30 Mrt. 1 Juli 15 Dec. 15 Dec. 1 Apr. 15 Apr. 15 Apr. 1 Mei 1 Juni 31 Dec. 15 Sept. 1 Nov. 12 Mrt. 1 Aug. 1 Oct. 1 Oct. 1 7 1 Jan. V6 Vl2 1 Juni 2/l 2/7 1 Juli 4 /it) 1 Oct. 10/ 31 G 12 31 Dec. 1 1 4 /l0 1 Apr. 1' 1 3 9 1 Mrt. Vs - Vu 1 Nov v2 - Vs 1 Aug 15/ 15 4 10 15 Oct. «0/ 31/ 6 12 31 Dec. 3/i - 7? 3 Jan. i/ i/ 5 11 1 Nov V 6 Vl2 1 Dec. 1l - ll Is 11 1 Mei 'V. - 4 10 1 Apr. .5/ 15 2 IS 15 Aug 1l - 1 4 10 1 Oct. 1/ 1/ 2 8 1 Aug II

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 65