vS r STAAT VAN v7 V» 2/ 1l- 12 - 1/.„ bO C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1896 1911 1921 1935 1936 1936 1936 1936 1936 1936 1937 1937 1937 1938 1938 1939 1939 1943 1944 1945 1946 1947 1947 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1948 1949 1949 1949 1949 a o o e <U ai Oorspr. schuld Schuld op 1 Jan. 1950 Rente 1950 Aflossing 1950 Hoofdstuk XIII/5 Oorspr. schuld Schuld op 1 Jan. 1950 Rente 1950 Aflossin 1950 Hoofdstuk XIII,6 75 40 40 17 30 22 30 34 4 3 4' 3' 3 3 3 3 40 3 3 40 15 14 23 25 27 21 30 40 25 5 25 25 25 9 20 21 18 26 40 30 30 25 18 10 20 3 3 3 3 3 3 3 3' 3/3: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3 3 Leeuwarden Overgenomen van Leeuwarderadeel Totaal Obligatieleningen 13.429,97 71.838,75 6.422,33 49.399,24 120.000,— 105.600,— 60.000,- 265.268,72 24.800,— 290.068,72 58.050,— 219.471,57 17.000,— 236.471,57 192,67 1.414,66 583,97 4.487,90 3.354,— 1.741,50 6.702,83 490,50 7.193,33 4.800,— 1.950,— 11.821,87 1.300,— 13.121,87 12.651,69 2.656,78 2777.56 396,76 92,99 10,41 15.429,25 3.053,54 15.429,25 3.053,54 103,40 885,61 198,41 Oorspr. schuld Schuld op 1 Jan. 1950 Rente 1950 Aflossing 1950 Oorspr. schuld Schuld op 1 Jan. 1950 Rente 1950 Aflossing 1950 Verval data rente Verval datum aflossing Hoofdstuk XIII/8 Hoofdstuk XV 126.766,35 87.169,68 2.496,30 7.919,33 40.000,— 1.084,01 103,40 1.084,01 166.766,35 166.766,35 35.200,- 1.118, 122.369,68 122.369,68 1.600,- 3.614,30 3.614,30 9.519,33 9.519,33 258.750,— 123.750,— 5.748,78 3.953,07 264.498,78 244.188,92 127.703,07 150.120,— 3.712,50 113,20 3.825,70 4.707,72 508.687,70 277.823,07 8.533,42 500,— 200,— 33.000,— 800,- 30.700,- 13.600,- 48.000,— 87.288,92 700,— 28.500,- 900,— 400,- 180,- 21.960,- 540,- 21.100,- 9.040,- 24.000,- 56.000,- 400,- 15.900,- 600,— 244.188,92 150.120,— 11,40 5,10 658,80 15,60 633,— 271,20 780,— 1.820,— 12 482,62 18,- 4.707,72 11.250, 359,13 11.609,13 17.480,— 29.089,13 20,- 20,- 1.840,- 40,- 1.600,- 760,- 4.000,- 7.000,- 50,- 2.100,- 50,— 17.480,- 1/ 15/l 12/ -Vu "li 1/ 9 -15/? 15 15 4 10 V5- Va- 1/ 6 1/ 6 11 7 1 5 30 1 —dl/ 7 /l Vu 12 /I Vu 74 15/4 Vs Va 30/ 6 13/ 3 1 1/ 11 ■Vu .31/ i 12 - 15/ 9 1 11 1 8 VlO 1 10 -V, i Vl2 2 ƒ7 1 1/ 3 9 Vs - Vu V. - Va 15/ -15/ 30 V. -31/l2 Vl - V? 1L lil 5 6 12 11 V5 1 1 4 15/ 10 2 8 1/ - 1/ 4 /l0 1/ - 1/ 2 /8 /10 15/. 1 2 2 1 15 12 15 1 15 1 15 1 1 1 1 2 1 12 31 30 1 15 15 1 15 15 1 1 31 15 1 12 1 1 1 Nov. Jan. Jan. Sept. Juli Sept. Oct. Juli Dec. Dec. Mrt. Mei Sept. Juni Juni Juli Nov. bebr. Dec. Mrt. Juli Dec. Dec. Apr. Apr. Apr. Mei Juni Dec. Sept. Nov. Mrt. Aug. Oct. Oct. 1 Jan. 1 Juni 1 Juli 1 Oct. 31 Dec. 1 Apr. 1 Mrt. 1 Nov. 1 Aug. 15 Oct. 31 Dec. 3 Jan. 1 Nov. 1 Dec. 1 Mei 1 Apr. 15 Aug. 1 Oct. 1 Aug.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 69