RECAPITULATIE. WERKFONDS LENING TEN LASTE VAN HOOFDSTUK VI. Oorspr. schuld Schuld op 1 Jan. 1950 Rente 1950 Aflossing 1950 Aantekeningen 153.333,— 43.844,43 112.445,— 37.865,61 3.407,08 1.147,33 5.111, 996,47 Overeenkomst 18 Jan. '37. Rente reëel rendement 3 N.S. Overeenkomst 19 Sept. '35. F.ente alsvoren. 197.177,43 150.310,61 4.554,41 6.107,47 Nr. Geldgever Obligatielening van 1896, overgenomen van Leeuwarder Waterleiding Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 's-Gravenhage Obligatielening t.b.v. Waterleiding-maatschappij Coöperatieve Zuivelbank, Leeuwarden Spaarbank, Leeuwarden Spaarbank, Leeuwarden Coöperatieve Zuivelbank, Leeuwarden Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds N.V. Pensioenverz.-Maatschappij Metallicus, Rotterdam Spaarbank, Groningen Ver. tot Behartiging v. d. belangen der beambten van de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken te Eindhoven Stichting tot behartiging van de belangen van het Personeel der N.V. Philips Gloeilampen abrieken te Eindhoven. Algemene Friese Levensverzekering-Maatschappij, Leeuwarden Pensioenfonds van 1926 der Rotterd. Bank vereniging, Rotterdam Obligatielening Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, 's-Gravenhage Postcheque- en Girodienst, 's-Gravenhage Spaarbank, Leeuwarden N.V. Utrechtse Verzekerings Bank, Utrecht Ver. van Levensverzekering en Lijfrente „De Groot-Noordhollandsche van 1845" te Amsterdam Stichting Pensioenfonds 1926 der Rotterd. Bankvereniging Spaarfonds voor personeel van de N.V. Rotterd. Lloyd, Rotterdam Voorzieningsfonds N.V. Rotterd. Lloyd, Rotterdam N.V. Spaarkas voor Belegging in R.K. Kerkelijke Leningen, Utrecht Voorzieningsfonds N.V. Rotterd. Lloyd, Rotterdam Stichting Spaarfonds voor Personeel van de N.V. Rotterd. Lloyd, Rotterdam Stichting Waarborgfonds der Kon. Ned. Stoomboot-Maatschappij N.V., A'dam Spaarbank te Rotterdam, opgericht in 1818 N.V. Maatschappij van Gemeente-Crediet, Amsterdam N.V. Eerste Ned. Verz.-Maatschappij op het leven en tegen invaliditeit te 's-Gravenhage Coöperatief Verzekeringsfonds, Leeuwarden Stichting Pensioenfonds Bedrijfschappen Voedselvoorziening te 's-Gravenhage Stichting Pensioenfonds voor het Vliegend Personeel der K.L.M. te 's-Gravenhage Gron. Boazbank N.V. te Groningen Obligatielening Van de gemeente Leeuwarderadeel overgenomen leningen: Spaarbank te Leeuwarden Spaarbank te Doidrecht, opgericht in 1818 Stichting de Spaarbank te Stiens Spaarbank te Franeker Spaarbank te Stiens Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht Stichting Spaarbank te Stiens Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht Alsvoren Coöperatieve Zuivelbank, Leeuwarden Alsvoren Stichting de Spaarbank te Stiens Spaarbank te Beerta Alsvoren Coöperatieve Zuivelbank te Leeuwarden Stichting Pensioenfonds van Van Vollenhoven's Bierbrouwerij te Amsterdam Algemene Friese Levensverzekering-Maatschappij te Leeuwarden Alsvoren Spaarbank te Beerta Oorspr. schuld Schuld op 1 Jan. 1950 Rente 1950 Aflossing 1950 16.803.315,57 1.636.188,92 197.177,43 11.634.842,57 1.021.000,— 150.310,61 353.249,91 31.275,48 4.554,41 729.282,— 119.150, 6.107,47 Leningen Leeuwarden Leningen overgenomen van Leeuwarderadeel Leningen Werkfonds 18.636,681,92 12.806.153,18 389.079,80 854.539,47 Raadsbesluit: Goedkeuring Ged. Staten akte dd. 24 Augustus 1921. 28 Nov. 1911, nr 457R/212, 22 Dec. 1911, nr 519R/247. 12 April 1921, nr 145 R 84. 5 Maart 1935, nr 81 R'62. 17 Maart 1943, nr 1061. 2 September 1936, nr 274 R/172. 23 September 1936, nr 312 R/182. 14 October 1936, nr 331 R/213. 25 Nov. 1936, nr 335 R/241. 25 November 1936, nr 354 R/242. 25 November 1936, nr 354R/243. 16 Februari 1937, nr 52 R/26. 16 Februari 1937, nr 52 R/25. 9 Juni 1937, nr 163R/142. 11 Mei 1938, nr 126 R/82. 11 Mei 1938, nr 125R/85. 15 Maart 1939, nr 71 R 60. 27 September 1939, nr 243 R/187. 21 Januari 1943, nr 350. 29 Maart 1944, nr 1567. 16 Maart 1945, nr 861. 24 April 1946, nr 1954. 19 November 1947, nr 7153. 19 November 1947, nr 7153. 28 Januari 1948, nr 974. 28 Januari 1948, nr 971. 28 Januari 1948, nr 970. 18 Februari 1948, nr 1616. 31 Maart 1948, nr 2645. 12 Mei 1948, nr 3418. 1 September 1948, nr 6941. 1 September 1948, nr 6939. 26 Januari 1949, nr 880. 13 Juli 1949, nr 5380. 24 Augustus 1949. 24 Augustus 1949. 23 December 1911, nr 1. 19 Mei 1921, nr 89. 20 Maart 1935, nr 88. 24 Maart 1943, nr 128. 10 September 1336, nr 91. 2 October 1936, nr 108. 21 October 1936, nr 83. 2 December 1936, nr 25. 27 November 1936, nr 1. 27 November 1936, nr 1. 17 Februari 1937, nr 113. 17 Februari 1937, nr 114. 16 Juni 1937, nr 129. 12 Mei 1938, nr 2. 12 Mei 1938, nr 1. 22 Maart 1939, nr 122. 11 October 1939, nr 37. 27 Januari 1943, nr 43. 5 April 1944, nr 6. 21 Maart 1945, nr 36. 15 Mei 1946, nr 140. 1 December 1947, nr 154. 1 December 1947, nr 154. 16 Februari 1948, nr 99. 16 Februari 1948, nr 100. 16 Februari 1948, nr 10. 1 Maart 1948, nr 219. 19 April 1948, nr 177. 31 Mei 1948, nr 59. 10 September 1948, nr 179. 10 September 1948, nr 179. 7 Februari 1949, nr 141. 25 Juli 1945, nr 148. 5 September 1949, nr. 122. 29 Augustus 1949, nr. 100. 12 November 1928. 10 Maart 1948, nr 1663. 17 Juni 1931. 20 September 1934. 18 November 1936. 9 Februari 1937. 9 Februari 1937. 24 Juni 1937. 24 Juni 1937. 21 Juli 1937. 22 Juni 1944, nr 3020. 30 September 1937. 28 Juli 1938. 5 September 1938. 26 Januari 1939. 27 Maart 1939. 20 Juli 1939. 20 Juli 1939. 28 April 1943. 21 November 1928, nr 88. 22 Maart 1948, nr 203. 17 Juni 1931, nr 2. 26 September 1934, nr 129. 25 November 1936, nr 92. 10 Februari 1937, nr 115. 10 Februari 1937, nr 134. 30 Juni 1937, nr 103. 30 Juni 1937, nr 103. 28 Juli 1937, nr 98. 16 Juli 1944, nr 10. 6 October 1937, nr 76. 28 Juli 1938, nr 77. 15 September 1938, nr 146. 31 Januari 1939, nr 87. 29 Maart 1939, nr 118. 28 Juli 1939, nr 14 28 Juli 1939, nr 14. 5 Mei 1943, nr 25.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 70