Schuldenstaat annuïteitsleningen Objecten waarvoor voorschotten zijn verleend rö O O X Oorspron kelijk bedrag van de schuld Schuld op 1 Januari 1950 Woningvereniging Leeuwarden 73 won. Noordvliet 107 Zuidvliet Oudbouw 53 177 Hollanderdijk 7 Bankastraat 63 Cambuursterpad bouw 63 130 Woningstichting Patrimonium 39 won. Eillartstraat 39 39 (grond) (bouw) 108 108 19 19 Tuinbouwstraat Warmoezenierstraat (bouw) (aanv. bouw) (grond) (bouw) (grond) (bouw) (grond) Woningstichting St. Joseph 19 won. Cambuursterpad 49 19 19 49 49 Arb.Woningbouwver. Beter Wonen 20 won. Jacob Binckesstraat 20 ,j 50 50 50 Cambuursterpad (aanv. grond) 33 33 (bouw) (grond) (bouw) (grond) (bouw) (grond) (bouw) (grond) (grond) Vereniging voor Volkshuisvesting 20 won. Merelstraat 20 100 Cambuursterpad 100 (bouw) (grond) (bouw) (grond) Totaal annuïteitsleningen Leeuwarden 118.000,— 171.900,— 4.487,74 18.524,135 343.971,42 164.402,5P 65.695,55 545.082,49' 94.460,— 2.000,— 12.540,— 533,074,04 63.421,55 121.487,04 10.572,34 628,73 4.352,55 73.237.66 10.399.67 128.050,49 28.374,52 79.994,26 8.135,77 150.089,09 19.522,15 54.509,84 78.640,28 18.653,36 482.985,98 44.516,38 36.991,55 63.898,55 1.668,32 10.161,10 173.102,12 99.550,29 57.081,57 353.047,93 59.434,71 1.252,68 10.714,62 381.607,36 55.531,82 100.409,90 9.066,70 573,67 3.986,31 60.693,68 8.930,80 106.638,68 24.366,81 66.293,02 6.986,64 124.382,26 16.764,72 46.712,67 65.170,94 16.008,06 406.949,45 38.148,70 Oh U 96 3.451.709,56 2.406.125,63 31/, 3 V 31/» 35 3 3 3 3 Bedrag der annuïteit Bedrag te voldoen gemeente aan geldgevers ter zake van rentebe standdeel der annuïteit 4.806,14 7.001,48 182,78 754,49 15.032,10 7.263,50 2.537,74 24.847,65 4.182,49 88,17 485,82 24.436,63 2.446,95 4.599,15 415,29 24,46 168,74 2.780,— 409,06 4.884,46 1.116,09 3.036,47 320,01 5.697,18 767,89 2.139,62 2.985,08 733,23 18.639,83 1.747,36 1.202,23 2.076,70 54,22 330,24 6.058,58 3.484,26 1.997,85 12.490,97 2.080,21 43,84 375,01 13.356,26 1.943,61 3.012,30 272,— 20,08 139,52 1.820,81 267,92 3.199,16 731, 1.988,79 209,60 3.731,47 502,94 1.401,38 1.955,13 480,24 12.208,48 1.144,46 144.529,86 j 78.579,26 De gemeente heeft deze voorschotten renteloos verstrekt. Hier is geraamd 1/50 van het voorschot wegens aflossing. JML" "ff i dn door voorschotnemers aan de gemeente ter zake van rentebe- standdeel der ann. aflossings bestanddeel der ann. storting fonds voor achterstallig onderhoud Bijdrage aan de Kapitaal- dienst Bijdrage van de Kapitaal- dienst Dagtekening Raadsbesluit en goedkeuringsbesluit van Ged. Staten Koninklijk Besluit of Ministeriële Beschikking toekenning voorschot 1.202,23 2.076,70 6.058,58 3.484,26 3.603,91 4.924,78 89,75 370,48 8.973,52 3.779,24 1.997,85 539,89 12.490,97 12.356,68 2.080,21 2.102,28 43,84 44,33 375,01 110,81 13.356,26 *11.080,37 1.943,61 503,34 2.687,41 286,14 91,36 20,08 4,38 139,52 29,22 1.646,47 283,83 83,88 2.963,31 774,41 228,85 1.798,37 222.05 3.374,19 532,80 1.468,88 1.762,09 507.04, 11.737,92 1.199,58 65.61 157,46 487,69 1.706,14 155,71. 7.452,25 398,29 2.602,08 1.505,31 2.426,38 1.644,18 3.084,89 105,50 324,89 99,79 272,26 76.513,61 59.340,22 11.262,84 78,06 187,32 555,19 1.513,10 182,51 6.981,69 453,41 174,34 235,85 12. 2.07 alsv. 26. 1.09 alsv. 16. 9.13 28.12.15 15. 8.16 14.11.16. 28.12.16 14. 8.17 10. 9.18 12.10.20 15. 8.16] 14.ll.16j 28.12.16 23. 7.18 13. 5.19 22.12.19 - 7. 3.07 alsv. - 25. 2.09 alsv. - 4.12.13 - 27. 1.16 - 16.11.16 - 8. 2.17 - 6. 9.17 - 13. 2.19 - 13. 1.21 - 16.11.16 - 8. 2.17 K.B. 12.7.07, nr. 17; 22.5.09, nr. 31. alsvoren alsvoren K.B. 22.5.09, nr. 30; 19.7.11, nr. 39. alsv. alsv. K.B. 13.2.14, nr. 31; 23.3.16, nr. 36. K.B. 5. 6.17, nr. 9 19. 5.19, nr. 48 24. 2.21, nr. 11 M.B. 19.5.34, nr. 4300 M/P.C. K.B. 5. 6.17, nr. 9; M.B. 19.5.34, nr. 4300 M/P.C. 22. 8.18 K.B. 2.12.18, nr. 5llMB 1953^ 28.10.20 18. 3.21, nr. 73 jnr- 4300 M/P.C. 24.10.16 9.11.16 12. 6.17 28. 6.17 24. 6.19 9. 8.19 24.10.16 9.11.16 12. 6.17 23. 7.18 17. 8.20 14. 9.26 28. 6.17 22. 8.18 14.10.20 30. 9.26 5.34 9. 5.34 190,42 357,28 10.428,83 i 1.282,78 26. 3.29 8. 5.34 17. 4.29 9. 5.34 8. 5.34 9. 5.34 8. 5.34 9. 5.34 K.B. 26. 3.17, nr. 84; M.B. 19.5.34, nr. 4300 M/P.C. K.B. 23.10.19, nr. 38; alsv. K.B. 26. 3.17, nr. 84; alsv. K.B. 30.11.18, nr. 28; M.B. 29.12.21, nr. 257J/V 901. M.B. 14.10.26, nr. 7796 M/V 991. M.B. 19. 5.34, nr. 4300 M/P.C. opgenomen in lening ƒ2.221.793,40. M.B. 26. 2.29, nr. 612 M/V 3320/21 M.B. 19. 5.34, nr. 4300 M/P.C. opgenomen in lening ƒ2.221.798,40 opgenomen in lening ƒ2.221.793,40 opgenomen in lening ƒ2.221.793,40

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 71