J 6,22 Objecten waarvoor voorschotten zijn verleend O O S3 Oorspron kelijk bedrag van de schuld Schuld op 1 Januari 1950 c <L> O U a o u Bedrag der annuïteit Bedrag te voldoen I gemeente aan geldgevers] ter zake van rentebe standdeel der annuïteit aflossings- bestanddet der annuïte: Transport 3.451.709,56 2.406.125,63 144.529,86 78.579,26 48.605,56 Woningstichting Leeuwarderadeel 162 won. blok C. (bouw) V 481.896,44 458.154,68 31/. 28.533,09 16.035,41 12.497,68 162 (grond) 33 65.773,43 63.741,33 3V2 2.784,19 2.230,95 553,24 162 (hokken en uitbouwsels) 33 3.263,36 2.969,01 4 199,85 118,76 81,09 162 (waterleiding) 33 240,43 211,— y/. 15,40 1 7,39 8,01 162 (waterleiding) 33 199,27 177,66 3l/2 12,10 5,88 6 E. (bouw) 33 9.508,02 9.170,37 372 498,70 320,96 177,74 6 E. (grond) 33 852,60 837,41 37. 34,73 29,31 5,42 2 G. (bouw) 33 3.693,38 3.574,92 37. 187,48 125,12 62,36 2 5, G. (grond) 33 451,58 441,92 37. 18,10 15,47 2,63 2 ,5 H. (bouw) 33 3.361,48 3.272,59 37. 161,33 114,54 46,79 2 H. (grond) 33 387,53 380,12 37. 15,32 13,30 2,02 6 55 55 I. (bouw) 33 11.472,— 11.219,62 37. 525,54 392,69 132,85 6 55 55 I- (grond) 33 952,92 936,67 37. 37,21 32,79 4,42 30 55 J- (bouw) 33 64.649,04 60.561,13 37. 3.232,58 2.119,64 1.112,94 30 55 55 J. (grond) 33 17.139,75 16.889,63 31'. 659,23 591,14 68,09 Totaal annuïteitsleningen overgenomen van Leeuwarderadeel 663.841,23 632.538,06 36.914,85 22.153,69 14.761,16 Voorschotten Werkfonds Bruggen-complex Tuinen-Vliet VI 147.698,14 138.770,44 4 6.876,83 5.550,82 1.326,01 Wirdumerpoortsbrug 33 205.335,59 177,114,53 27. 8.872,55 4.427,86 4.444,69 353.033,73 315.884,97 15.749,38 9.978,68 5.770,70 Gem. Grondbedrijf Grondvoorschot Hlolanderdijk XIII/, 37.330,— 32.435,36 37. 1.442,01 1.135,24 306,77 37.330,— 32.435,36 1.442,01 1.135,24 306,77 Gem. Woningbedrijf XIII/3 56 won. Mariahof (bouw) 93.426,78 55.828,89 37. 4.073,10 1.954,01 2.119,09 101 won. Hollanderdijk (bouw) 198.801,58"' 132.890,42 37. 8.763,84 4.651,16 4.112,68 86 wonRamstraat (bouw) 451.484,45 373.155,23 3 17.091,92 11.194,67 86 won. (grond) 12.719,21 10.907,79 3 499,62 327,23 60 won. Marssumerstraat (bouw) 207.966,55 172.346,51 3 7.894,12 5.170,40 60 won. (grond) 4.576,39 3.929,97 3 180,01 117,90 68 won. Camminghastraat (bouw) 404.327,59 334,179,69 3 15.306,70 10.025,39 68 won. (grond) 14.489,66 11.975,75 3 548,53 359,27 1.387.792,21 1.095.214,25 54.357,84 33.800,03 6.231,71 Transpo rteren 5.893.706,73 4.482.198,27 252.993,94 145.646,90 75.675,96 lf door voorschotnemers aan de gemeente ter zake van Bijdrage aan de Bijdrage van de Dagtekening Raadsbesluit en Koninklijk Besluit of Ministeriële rentebe- standdeel :;l der ann. aflossings bestanddeel der ann. storting fonds voor achterstallig onderhoud Kapitaal- dienst Kapitaal- dienst goedkeuringsbesluit van Ged. Staten Beschikking toekenning voorschot 76.513,61 59.340,22 16.035,41 12.497,68 2.230,95 553,24 118,76 81,09 7,39 8,01 6,22 5,88 320,96 177,74 29,31 5,42 125,12 62,36 15,47 2,63 114,54 46,79 13,30 2,02 392,69 132,85 32,79 4,42 2.119,64 1.112,94 591,14 68,09 22.153,69 14.761,16 30.999,71 130.802,25 11.262,84 10.428,83 1.282,78 11.262,84 1.135,24 306,77 1.135,24 3 06,77 1.954,01 4.651,16 9.988,12 345,33 4.675,35 124,90 8.944,88 315,96 2.119,09 4.112,68 106,05 36,91 305,93 9.670,97 4.274,49 8.660,85 6.680,66 22.606,31 81.088,81 33.869,15 10.428,83 1.282,78 1.206,55 124,15 495,05 43,91 1.080,51 262,62 430,68 2.782,11 10.859,51 4.064,89 1 overgenomen van Leeuwarderadeel alsvoren alsvoren alsvoren alsvoren alsvoren alsvoren alsvoren alsvoren alsvoren alsvoren alsvoren alsvoren alsvoren alsvoren 8.1.18. 8. 5.34 M.B. 29.3.33, nr. 376 M 1/V 3636 727.428,44). alsvoren 86.473,48). M.B. 15.2.40, nr. 1362 M 1/V 4229 5.935,—). M.B. 8.3.26, nr. 906 M/V 3164 324,41). M.B. 8.3.26, nr. 906 M/V 3165 260,39). M.B. 30.5.27, nr. 2808 M/V 3211 (ƒ19.036,42). alsvoren 904,90) M.B. 20.6.29, nr. 4082 M/V 3345 (ƒ4.319,43). alsvoren 473,97). M.B. 17.11.32, nr. 7950 M/V 3602 (ƒ3.755,35). alsvoren (ƒ402,80). M.B. 24.12.35, nr.11189 M/V 3784 12.311,09). alsvoren 980,98). M.B. 25.11.39, nr.11281 M/V 4181 69.028,03). alsvoren (ƒ17.407,66). Overeenkomst van 7.3.38, 18.11.38, 10.4.40, 16.7.42 en 3.9.42. 7.11.18 K.B. 16.1.19, nr. 52; M.B. 19.5.34, nr. 4300 M/P.C. 9. 5.34 K.B. 17.3.1915, nr. 35 en 9.12.16, nr. 46. K.B. 16.1.1919, nr. 52; M.B. idem. opgenomen in lening 2.221.793,40 1 A O

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 72