I j 2.930,84 m m A Objecten waarvoor voorschotten zijn verleend 3 i <Z> ra t-M O o a Oorspron kelijk bedrag van de schuld Schuld op 1 Januari 1950 te cd S <L) O <L> Bedrag der annuïteit Bedragte voldoet door gemeente aan geldgevers I ter zake van voorschotnemers aan de gemeente ter zake van rentebe- aflossings.| standdeel bestanddet der annuïteit der annum! rente- aflossings bestanddeel bestanddeel der ann. der ann. storting fonds voor achterstallig onderhoud Bijdrage aan de Kapitaal- dienst Bijdrage van de Kapitaal- dienst Dagtekening Raadsbesluit en goedkeuringsbesluit van Ged. Staten Koninklijk Besluit of Ministeriële Beschikking toekenning voorschot Transport AJa 31 Dec.1913 gereedgekomen woningwetwoningen waarvan de juiste bouwkosten nog niet bekend zijn Woningstichting Leeuwarderadeel 16 won Tijnjedijk (bouw) 16 (grond) Arb.Woningbouwver. Beter Wonen 40 won. Poppeweg (bouw) 40 (grond) Vereniging voor Volkshuisvesting 63 won. Archipelweg (bouw) 63 (grond) Woningstichting St. Joseph. 28 won. Kalverdijkje (bouw) 28 (grond) Gem. Woningbedrijf 35 won. Gereniumstraat (bouw) 35 (grond) 35 Cambuurplein (bouw) 71 M. H. Trompstraat (bouw) 286 Marathonstraat (bouw) 60 Kalverdijkje en Spoorstraat (bouw) V V V V XIII/3 5.893.706,73 162.000,— 14.014,— 488.282,- 56.200,- 719.500,- 65.400,- 289.300,— 53.200,— 4.482.198,27 162.000,— 4 14.014,— 4 488.282,- 56.200,- 719.500,- 65.400,- 289.300,- 53.200,- 1.847.896,— 1.847.896,— 290.498,19 31.215,25 294.536,22 773.000,— 2.769,780.— 600.845,— 290.498,19 31.215,25 294 536,22 773.000,— 2.769.780,— 600.845,— 4.759.874,66 4.759.874,66 12.501.477,39 11.089.968,93 374 374 374 4 4 4 374 374 374 252.993,94 7.542,72 591,81 19.887,86 2.289,04 29.305,42 2.663,76 11.783,27 2.166,85 76.230,73 13.525,60 1.318,22 13 713,61 31.484,50 112.813,88 24.472,58 197.328,39 145.646,90 j 75.675,9{| 6.480,— 560,56 15.869,16 1.826,50 23.383,75 2.125,50 9.402,25 1.729,— 61.376,72 11.619,93 1.248,61 11.781.45 25.122,50 90.017,85 19.527.46 159.317,80 526.553,06 366.341,42 1.062,72 31,2! 4.018,71) 462,54 5.921,67 538,26 2.381,02 437,85 14.854,01 1.905,67 69,61 1.932,16 6.362,- 22.796,03 4.945,12 38.010,5) 128.540,56 130.802,25 81.088,81 33.869,15 10.859,51 Algemeen reservefonds 4.064,89 6.480,— 560,56 1.062,72 31,25 M.B. 2.9.47, nr. 1438 M/V 5909. alsvoren. 19.531,28 2.248,— 3.203,13 125,33 24.11.48 29.11.48 55 55 opgenomen in lening Rijkspostspaarbank 1948 55 55 55 55 55 1 28.780, 1 2.616,— 1; 4.719,92 145,84 4.292,58 55 55 55 55 55 55 11.572, 2.128, 1.897,81 118,64 1.766,33 22. 6.49 4. 7.49 opgenomen in lening Rijkspostspaarbank 1949 1 73.915,84 11.304,64 8.989,75 11.619,93 1.248,61 11.781,45 30.920 110.791,20 24.033,80 1.905,67 69,61 1.932,16 5.070,88 18.169,76 3.941,54 4.506,38 16.147,08 3.502,76 2^.11.48 29.11.48 24.11.48 29.11.48 22. 6.49 4. 7.49 M.B. 6.3.47, nr. 512 M/V 5267. alsvoren M.B. 12.3.47, nr. 407 M/V 5274. opgenomen in lening Rijkspostspaarbank 1948 Pensioenraad 1948 Rijkspostspaarbank 1949 1 190.394,99 31.089,62 24.156,22 1 395.113,08 123.483,07 33.869,15 10.859,51 4.064,89 reservering Pensioenfonds lening 518.596,15 33.145,97 algemene reserve woningwetbouw. 'i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 73