Staat van door de gemeente gewaarborgde geldleningen op i Januari 1950. 102. 21/. Omschrijving der lening. Ten behoeve van de bouw van 36 woningen en 1 winkel door de woning- bouw-vereniging „Beter Wonen". Dagtekening van het raadsbesluit en van het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten. Oorspronkelijk bedrag der lening. Bedrag der lening op 1 Januari 1950. Wijze van aflossing. 24 Juli 1923, no. 229R/132, goedgekeurd door Ged. Staten 5 September 1923, no. 48. ƒ125.000,— 6 (verlaagd tot 4x/4 m.i.v. 1943 tot 31/. 94.670,59 Alsboven van 105 en 20 8 Juni 1927, no. 197 R/113, ƒ380.000,3-3V» woningen door de ver- goedgekeurd door Ged. eniging voor Volkshuis- Staten 15 Juni 1927, no. vesting. Ten behoeve van de woning- 28 April 1936, no. 158 R/99, bouwvereniging „Beter goedgekeurd door Ged. Wonen" voor hypothecaire Staten d.d. 16 Mei 1936, lening 30 woningen Ba- no. 7. rent Fockesstraat en 3 wo- j ningen Sontdwarsstraat. Ten behoeve van de Vereni- 3 April 1940, no. 92R/72, ging „Openbare Leeszaal goedgekeurd door Ged. en Bibliotheek" te Leeu- Staten 17 April 1940, no. warden voor uitbreiding en 34. vernieuwing. 103 000,— 31/i 28.000,- 3V, 278.429,50 89.700,— Ten behoeve van de Vereni ging „Zwembad Huizum". Ten behoeve van de Speeltuinvereniging „Jong Leven". Ten behoeve van de Speeltuinvereniging „Rengerspark." Ten behoeve van de Speeltuinvereniging „Bornia". Ten behoeve van de Speeltuinvereniging „Jong Leven". Hypothecaire geldlening N.V. Bouwkas Noord- Ned. Gemeenten, ten behoeve bouwspaarder IJ. Stienstra. Alsvoren. ten behoeve bouwspaarder B. Bos. Bij grenswijziging per 1 Jan. 1944 overgenomen van Leeuwarderadeel (19 Dec. 1935, goedgekeurd door Ged. Staten 24 Dec. 1935, no. 85). 2 Juli 1947, no. 3475, goed gekeurd door Ged. Staten 22 Sept. 1947 no. 28. 33.500,- 31/, 21 April 1948, no. 5340, goedgek. door Ged. St. 28 Juni 1948, no. 54 30 Maart 1949, no. 2816, goedgekeurd door Ged. Staten 16 Mei 1949, no. 77. 13 Juli 1949, no. 4751, goedgekeurd door Ged. Staten 29 Aug. 1949, 3e afd., no. 147. 3 Aug. 1949, no. 5786, goedgekeurd door Ged. Staten 26 Sept. 1949, no. 63. 25.000,— 3V4% 5.0C0,3 5.500,— 35.000,— 11.879,84 3% 33/4 3 Aug. 1949, no. 5788. goedgekeurd door Ged. Staten 26 Sept. 1949. no. 63. 10.884,84 3:!/4 53-jarige annuïteit ad 2.724,31 (halfj. annuïteit) 25-jarige annuïteit eerste 10 jaar 16.440,54 volgende 15 jaar 17.040,82 in 45 jaren in 1950 1.350,- 19.500,- 1.000,- p. jaar 25.700,— 23.000,— 5.000,— 5.500,- 35.000,— 11.879,84 1.0.884,84 599.264,7 Aandeel gemeente Leeuwarden van de door de gemeenten-aandeel houdsters gewaarborgde geldleningen van de N.V. Intercommunale Waterleiding Gebied Leeuwarden 68 x f 27.858,27 - 1.894.362,36 1937 t/m 1991 ƒ600,— 1992 ƒ500,- 1948 t/m 1957 1.000— 1958 t/m 1967 ƒ1.500,- eerste 5 jaren geen aflossing 1950 t/m 1959 550,- 1950 t/m 1974 ƒ1.400,- in maximaal 30 jaar in maximaal 30 jaar Totaal 2.493.627,13 j Aldus vastgesteld door de Raad der gemeente LEEUWARDEN op De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 74