Memorie van Toelichting Inkomsten en Uitgaven Gemeente Leeuwarden. 1950. tot de begroting ^v?r.v V J" ~~:_g**Z23£i ÜST -y-yr u Provincie Friesland. van voor de dienst van Kg 9

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 75