OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. GERAAMD BEDRAG INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. Per transport in het vorig jaar. thans voorgedragen, 831.064,28 361.541,85 318.305,22 Transporteren 1950 ■53 Per transport Bijdragen voor inkoop van pensioen, ingevolge de artt. 43 en 63 der Pensioenwet voor de gemeente-ambtenaren 1913, juncto artikel 173, IIIc der Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240) In totaal f 875,66 laste van: 389,62 14,13 24,68 3,37 3,91 119,28 18,31 9,37 Waarvan komt ten Hoofdstuk III 33 33 VIII 2 yy 6 33 XI 33 XIII 1 33 4 33 5 6 33 Totaal 582,67 254 Blijft ten laste van Hoofdstuk II Pensioenen. In totaal 4.319,50 komt ten laste van: Hoofdstuk VIII 2 13 132,- 800,- Totaal 932,— 255 Blijft ten laste van Hoofdstuk II Bijdragen voor eigen en weduwen- en wezenpensioen ;evolge artikel 36 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240). In totaal f 548.778,24 Waarvan komt ten laste van Hoofdstuk III IV V VI VIII IX XII XIII 2 2A 4 5 6 12 13 14 16 XV 1 3 4 5 6 8 81.429,46 77.657,68 1.864,38 3.021,81 32.500,— 6.340,48 13.622.50 7.814,94 9.891,84 1.948,20 27.296,95 14.364,73 705,18 15.554,05 1.555.26 28.708.51 5.211.27 54.451,67 58.642,99 56.990,63 6.888,38 195,50 Totaal506.656,41 Blijft ten laste van Hoofdstuk IIf Transporteren Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. 415.509,45 in het vorig jaar. thans voorgedragen. 428.044,— 292,99 292,99 477.162,— 292,99 4.246,62 4.246,62 3.387,50 105.286,53 525.335,59 107.858,2: 540.441,86 42.121,83 522.964,32

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 8