VIII, 16. 151—155. 1950. INKOMSTEN 16. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (niet vallende onder de 1 t/'m 15). 151 Pacht van de Prinsentuin Begroting Rekening 1946 1.000,— 1946 1.000,- 1947 - 1.000,— 1947 - 1.350,- 1948 - 1.000,— 1948 - 1.175,- 1949 - 1.300,— 1950 - 1.300,— Geraamd wordt: wegens pacht voor het buffet c.a. in de Prinsentuin1.000, gebruik Prinsentuin door diverse verenigingen 300, 1.300,- 152 Bijdrage in de uitgaven ten behoeve van het Princessehof en de daarin geplaatste verzameling van Chinese en Indonesische kunst Begroting Rekening 1946 700,— 1946 627,95 1947 - 700,— 1947 - 546,— 1948 - 550,— 1948 - 665,50 1949 - 550,— 1950 - 550,— Voor 1950 wordt wederom een bijdrage van het Rijk geraamd van 250,De bijdragen van bezoekers worden geraamd op ƒ300,Totaal ƒ550, 153 Entree-gelden voor het bezichtigen van de Pier Pander-tempel Begroting Rekening 1946 50,— 1946 575,90 1947 - 600,— 1947 - 430,50 1948 - 450,— 1948 - 496,65 1949 - 450,— 1950 - 450,— Gelet op de ontvangst in de laatste jaren, wordt deze post voor 1950 op 450,uitgetrokken. 154 Ontvangsten wegens verstrekte magazijngoederen ten behoeve van het onderwijs Begroting Rekening 1946 6.000,— 1946 5.580,45 1947 - 10.000,— 1947 - 5.240,36 1948 - 10.000,— 1948 - 5.307,45 1949 - 10.000,— 1950 - 10.000,— Op deze post worden administratief in ontvang geboekt de bedragen van uit magazijn verstrekte goederen. Zie volgno. 520. 155 Ontvangsten ter zake van sportterreinen Begroting 1946 1947 - 1948 - 1949 - 1950 - 3.000,— 4.000,— 5.555,— 7.255,— 10.950,— De ontvangsten op deze post kunnen als volgt worden gespecificeerd: 40 Rekening 1946 1947 - 1948 - 4.040,05 5.412,45 6.309,32 1950. VUI, 16, IX. 155—160. INKOMSTEN Sportterrein Cambuur huur voetbalvereniging „Leeuwarden" 3.400, voetbalvereniging „L.A.C. Frisia" - 3.100, hockeyclub „Rap"- 175, korfbalclub „Leeuwarden" - 125, kaatsvereniging „de Oosthoek" - 75, voor avondtraining 1- 150, verpachting buffetten - 600, opbrengst fietsenbergplaats - 200, opbrengst reclame vlakte- 525, 8.350,- huur sportterrein Fonteinstraat1000, Marnixstraat- 650, 1.650 huur sportterrein Huizum850, grasgewas- 50, 900,— huur sportterrein Lekkum- 50, ƒ10.950,— HOOFDSTUK IX. Maatschappelijke steun en voorzorg. 158 Subsidie van de provincie in de kosten van verpleging van arme krankzinnigen Begroting 1946 14.689,— 1947 - 16.162, 1948 - 20.750,— 1949 - 24.930,50 1950 - 28.729,50 Rekening 1946 14.230,13 1947 - 17.595,78 1948 - 23.914,90 Van de provincie wordt terugontvangen 25 der verpleegkosten voor „buiten contract-patiënten". De geraamde kosten bedragen ƒ114.918,(zie volgnummer 550), zodat op deze post geraamd dient te worden 28.729,50. 159 Bijdragen van particulieren in de kosten van verpleging van arme krankzinnigen Begroting Rekening 1946 25.200,— 1946 29.974,84 1947 - 24.800,— 1947 - 33.807,30 1948 - 34.800,— 1948 - 58.928,08 1949 - 39.000,— 1950 - 42.000,— Naar de thans lopende contracten zal in 1950 worden bijgedragen door particulieren ƒ42.000,waaronder begrepen enkele uitkeringen krachtens de Noodwet Ouderdoms voorziening. Van deze ontvangst wordt 25 uitgekeerd aan de provincie. Zie volgno. 551 der uitgaven. 160 Terugontvangst van te veel betaalde kosten van verpleging van arme krankzinnigen Begroting Rekening 1946 memorie 1946 455,17 1947 - memorie 1947 - 115,50 1948 - memorie 1948 - 449,90 1949 - memorie 1950 - memorie Het is niet bekend of op dit volgno. bedragen zullen worden ontvangen. 41

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 94