I 1950. XIII, 3, 4. 192—194. INKOMSTEN 3. Woningbedrijf. 192 Uitkering van het bedrijf wegens: 362 897 13 arente22.570,15 b. aflossing52.744,42 c. annuïteiten259.164,98 d. retributie 3 e. batig saldo kosten van verzekering, pensionnering, enz., van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volgnummer 11)5.811,27 g. andere grondslagen22.606,31 Toelichting: f 362.897,13 a. volgens bijlage VI van de bedrijfsbegroting zal aan rente van schuld worden ontvangen252.926,70 rentebestanddeel annuïteiten (c) - 221.394,70 31.532,— waaronder wegens rente eigen gemeente-kapitaal (zie hoofdstuk VII, gewone dienst) 8.961,85 22.570,15 b. wegens aflossing van schuld zal volgens bijl. VI van de bedrijfsbegroting worden ontvangen92.846,70 aflossingsbestanddeel annuïteiten (c)- 37.770,28 55.076,42 waaronder wegens aflossing eigen kapitaal der gemeente- 2.332, (zie hoofdstuk VII gewone dienst.) 52.744,42 193 Bijdrage van Hoofdstuk XIII 3 van de kapitaaldienst wegens beschikken over een gedeelte van de gereserveerde annuiteitsgedeelten „Pensioenfondslening"f 2.351,43 Zie toelichting volgno. 262. 4. Gasfabriek. 194 Uitkering van het bedrijf wegens129.316,89 a. rente19.691,54 b. aflossing- 45.388,01 c. annuïteiten- 5 d. retributie5 e. batig saldo4.666,39 kosten van verzekering, pensionnering, enz., van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volgnummer 11) - 59.570,95 g. andere grondslagen- f 129.316,89 Vergelijk de bedrijfsbegroting. - 50 1950. XIII, 5, 6, 8. 195—197. INKOMSTEN 5. Reinigingsbedrijf. j95 Uitkering van het bedrijf wegens:83.976,50 a. rente7.193,33 b. aflossing- 13.121,87 c. annuïteiten- d. retributie- e. batig saldo- kosten van verzekering, pensionnering, enz., van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volgnummer 11)- 63.661,30 g. andere grondslagen- f 83 976 50 Vergelijk de bedrijfsbegroting. Zie ook volgno. 77. 6. Gemeentewerken. 196 Uitkering van het bedrijf wegens:63.187,41 a. rente103,40 b. aflossing- 1.084,01 c. annuïteiten- d. retributie- e. batig saldo- kosten van verzekering, pensionnering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volgnummer 11) - 62.000, g. andere grondslagen- 63.187,41 Vergelijk de bedrijfsbegroting. Zie ook volgno. 77. 8. Openbaar slachthuis. 197 Uitkering van het bedrijf wegens:20.233,19 a. rente3.616,89 b. aflossing- 9.727,92 c. annuïteiten- d. retributie- e. batig saldo- kosten van verzekering, pensionnering, enz., van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volgnummer 11)- 6.888,38 gandere grondslagen- 20.233,19 Vergelijk de bedrijfsbegroting. 51

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 99