INKOMSTEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK II, gewone dienst. 1950 1FI j ,11 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Per transport Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 831.064,28 361.541,85 318.305,22 257 258 259 Transporteren 831.064,28 361.541,85 j 318.305; Werkelijke GERAAMD BEDRAG uiteaven OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. volgens de vastgestelde in het rekening. vong Jaar- voorgedragen. Uil Per transport525.335,59 540.441,86 522.964,32 Bijdragen voor inkoop van pensioen ingevolge de artt. 42a en 135 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240). In totaal 25.100, Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk III 2.500, V - 500,— VIII 6 - 500,— 13 - 750,- 14 500,— IX - 1.750,— XIII 1 - 1.000,— 3 - 600,— 4 - 5.000,— 5 - 5.000,— 6 - 5.000 TotaalI 23.100,— Blijft ten laste van Hoofdstuk II 5.165,42 memorie Gratificatiën en toelagen aan eervol ontslagen gemeente ambtenaren of aan weduwen van gemeente-ambtenaren. In totaal 997,75 Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk VI 55, VIII 2 622,75 13 320,- TotaalJ 997,75 Blijft ten laste van Hoofdstuk II Verhoging van pensioenen, ingevolge de wet van 29 Mei 1920 (Staatsblad no. 283). In totaal 287,60 Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk III 134, Totaal134, Blijft ten laste van Hoofdstuk II v Bijdragen ingevolge het Besluit op de Vereveningsheffing 1941. In totaal.5.057, Waarvan komt ten laste van: Hoofdstuk III 55 vm los,' 14 95,— 16 23,- Totaal. 3.472,— Blijft ten laste van Hoofdstuk II 1 ransporteren531.893,77 541.815,46 526.702,92 153,60 1.585,-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 9