Verkoop van een perceel bungalowterrein gelegen in het bestemmingsplan 't. Aldl&n, aan E.H. Kruizinga. Bijlage no. 175. Leeuwarden, 27 mei 1966 Aan do Gemeenteraad. Wederom hebben wij met een gegadigde overeenstemming bereikt omtrent de verkoop van een perceel bouwterrein, gelegen in het bestemmingsplan "'t Aldldn" en bestemd voor de bouw van een bungalow. Bedoeld perceel is op de bij de stukken voor U ter inzage gelegde tekening roodomlijnd aange geven. Be verkoop kan geschieden op basis van de grondprijs, welke naar on ze mening voor het onderhavige perceel dient te worden gevraagd. Onder mededeling, dat de koper zich met deze prijs en de bodingen, waaronder de verkoop zal plaats vinden, kan verenigen, geven wij U in overweging to besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, Harmsma, Burgemeester. de Jong, Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1966 | | pagina 1