Verslag van rapporteurs van het ver handelde in de sectievergaderingen van de Gemeenteraad, met antwoord/ van Burgemeester en Wethouders V\ betreffende de ontwerp-begro-.- V\ ting voor het dienstjaar 1968

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1968 | | pagina 1