1 E (t>\ Investeririgen takken van dienst Leeuwarden, 31 januari 1969 Aan de Gemeenteraad. Bijlage no. 55 b. c. f f f 6.645, 5.000,— .14.000,- 120.000,- Wij stellen U voor kredieten uit te trekken voor de volgende voorzie ningen: Slachthuis en Veemarkt; a. een dienstauto ten behoeve van de vleeskeuringsdienst, met een aanhangwagentje voor het vervoer van het afge keurde materiaal, ter vervanging van de in 1964 aange schafte auto laboratoriummateriaal, benodigd voor het onderzoek op oestrogene- stoffen bij kalveren door de stijging van het aantal aangevoerde nuchtere kalveren naar de Frieslandhal is uitbreiding van het aan tal kalverhokken met 14 eenheden gewenst d. verwarming vlakke vloeren Teneinde de bruikbaarheid van de vlakke vloeren in de Frieslandhal te vergroten is een plan ontworpen voor het aanbrengen van een permanente verwarming. Het is duide lijk dat een verwarmde hal voor de gebruikers en bezoekers aan aantrekkelijkheid zal winnen. Be kosten zullen voor tijdelijk gebruik volledig worden doorberekend. Aan de sportverenigingen worden alleen de kosten van het gasverbruik in rekening gebracht. Be kapi- taalslasten komen voor 50^ 6.080,-) ten laste var de Bienst voor Sport en Recreatie., c. ombouw op gas van de centrale verwarming voor de frontbe bouwing van de Frieslandhal. In deze kosten is begrepen de bouw van een gasinkoop- station voor 5.000,-. Be besparing op brandstofkosten is zodanig, dat-de kosten van ombouw in 5 jaar kunnen worden afgeschreven. f 17.335,— f 162.980,— Be kapitaalslasten bedragen: afschrijving naar diverse percen tages 11.015,- rente 53$ van 162.980,f 9 «380,- 20.395, Be winst van het slachthuis neemt met 2.505,- af wegens de kapitaalslasten van de transportmiddelen en de laboratorium materialen. Het tekort van de veemarkt neemt toe met waarvan wordt doorberekend aan de Bienst voor Sport en Recreatie f 17.890,— f 6.080, per saldo: 11.810,— Geneeskundige- en Gezondheidsdienst. a. meubilair e.d. voor de gehuurde ruimten in het F.B.T.O.- gebouw ten behoeve van de schooladviesdienst Voor eerste inrichting heeft de schooladviesdienst de beschikking over een krediet van 7*500,als Onderdeel van de investeringen voor 1968 Bit krediet is tengevolge van de verhuizing van Wisses- dwinger 24 naar het F.B.T.0.-gebouw onvoldoende geworden. 4.000,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1969 | | pagina 1