biz iP-"-3 Inhoud Z3 331 IInleiding j II. Enige algemene aspecten van het gemeentelijke beleid: 1 1Bestuurlijke samenwerking 2. Ruimtelijke ordening 3Economische ontwikkeling 4. Sociaal-culturele ontwikkeling 5. Investeringsprogramma III. Financiële beschouwingen: 8 Algemeen Raming der uitgaven Dekkingsmiddelen Tekort op de begroting Financiering der investeringen IV. Bestuur der gemeente: -| g Commissies enz. Samenwerking aardgasvoorziening Voorlichting Personeelsaangelegenheden V. Openbare orde -] y VI. Ontwikkeling van Leeuwarden: 20 Demografische ontwikkeling Economische ontwikkeling VII. Ruimtelijke ordening 21 VIII. Openbare werken 22 IX. Volkshuisvesting 24 X. Volksgezondheid 27 XI. Onderwijs, culturele aangelegenheden 27 en jeugdzaken: AOnderwijs Algemeen Scholenbouw Muziekinstituut BCulturele aangelegenheden Algemeen Monumentenzorg CJeugdzaken

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1969 | | pagina 1