p t/t BEGROTING 1972 Verslag van de commissie van rapporteurs met antwoord van Burgemeester en Wethouders Z'lHL. '±3é r-J—L

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1972 | | pagina 1