M 1222 M$Vv7 e Burgemeester van Leeuwarden AAN de leden van de Gemeenteraad. No. 19.344 K.A.Z. Raadsvergaderingen en bijeenkomsten in 1979- Leeuwarden, 18 december 1978. Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 47 van de Gemeentewet en artikel 7 van het Reglement van Orde deel ik U hierbij mede, dat het in het voornemen ligt de vergaderingen van de Raad en van de afdelingen van de Raad in 1979 en begin 1980 te houden op de hierna vermelde data: maandag 8 januari dinsdag 9 januari Afdeling I donderdag 11 januari Afdeling II maandag 15 januari Informatieve raadsvergadering over Nota Alternatieven en Nota Uitgangs punten dinsdag 16 januari Afdeling III donderdag 18 januari Afdeling 17 dinsdag 23 januari Afdeling 7 donderdag 25 januari Afdeling 71 maandag 29 januari maandag 12 februari Plenaire zitting begroting 1979 dinsdag 13 februari Plenaire zitting begroting 1979 maandag 19 februari dinsdag 20 februari Reservering voor verdere behandeling Nota Alternatieven en Nota Uitgangs punten maandag 12 maart maandag 2 april maandag 23 april maandag 14 mei dinsdag 5 juni maandag 25 juni maandag 6 augustus maandag 27 augustus maandag 17 september maandag 8 oktober maandag 29 oktober 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1979 | | pagina 1