Aankoop van drie aan de Boksumerdyk gelegen percelen weiland Bijlage nr. 32 Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met de eigenaar van de drie op de ter inzage gelegde te kening roodgekleurde, aan de Boksumerdyk gelegen percelen weiland ter gezamenlijke grootte van 4.44.60 ha, overeenstemming bereikt omtrent de overdracht daarvan aan onze gemeente. De te betalen koopsom bedraagt in totaal 277.875,(berekend naar 6,25 ca), vrij van pacht. Wij achten deze prijs, welke is getaxeerd door een tweetal onafhankelijke deskundigen, aanvaardbaar voor de gemeente. De aankoop kan overigens ge schieden onder de gebruikelijke bedingen. De verwerving van de bedoelde percelen is noodzakelijk in verband met de toekomstige aanleg van de zuidtangent. Het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf zal mede ter in zage worden gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 102