Aankoop pand Borniastraat 19. Bijlage no. 36. Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de gemeenteraad. De eigenares van het pand, plaatselijk hekend Borniastraat 19is t>e- reid dit pand aan de gemeente te verkopen voor een prijs van 67.100, De verwerving van dit pand is voor de gemeente van belang, omdat het is gelegen in een stadsvernieuwingsgebied. De waarde van gemeld pand, alsmede de verdere aan de verkoopster toekomende vergoeding, is getaxeerd door deskundigen. Wij achten de aankoopsom, alsmede de bedingen waaronder de eigendoms overdracht overigens kan plaatsvinden, aanvaardbaar. Het hiervoor omschreven perceel is op de ter inzage gelegde tekening met een rode kleur aangegeven. Het advies van de Commissie voor het Grondbedrijf zal mede ter inzage worden gelegd. Wij geven U in overweging te besluiten overeenkomstig het hierna af gedrukte ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 107