r 24. Mevr. B. Kooistra 26. GKuiken -p. CD NM ON 14561 15.468,— 240- 225 16.254, 5.212, 119 90 m2 4.644,— IO.96O,— 84 m2 46. nr. Kaam van de koper Adres van de koper kadastraleom- oppervlakte plaatselijke bekend- prijs van schrijving van van het per- heid van het perceel de grond het perceel ceel 17. H.A. de Jong 18. J. de Jong 19. S. de Jong 20. E.A.M. Jordan- Langhout 21. G.D.M. Kalier- Vos senberg 22. J.W. Kas 25. D. Keuning 25. G. Koopmans 27. mej. J. Laagland 28. mej. M. Terpstra cs. Swammerdamstraat 25 Vr. de Vriesstraat 27 Van Aylvalaan 5 te Mildam G. Doustraat 29-51 Bildtsestraat 60 Engelsestraat 10 Mendelssohnstraat 28 Bordineweg 57 BIeeklaan 40 Eksterstraat 12 de Gealanden 54-2 F. Ruyschstraat 9 Lwd P 105 m2 Swammerdamstraat 25 8.127,— Lwd G 10748 284 m2 Vr. de Vriesstraat 27 16.120,— Lwd G 125 m2 Dennenstraat 95 7.616,— Hzm B 4718 115 m2 G. Doustraat 29 5.541,— Lwd D 5580 174 m2 Bildtsestraat 60 Lwd D 2012 108 m2 Engelsestraat 10 7.245,— Lwd D 5209 dis. 94 ni2 Mendelssohnstraat 28 4.565,— Hzm E 825, 829 -18 m2 Bordineweg 57 en gara ge aan de Zeester straat 16.545, Lwd G 11889 m2 BIeeklaan 40 Lwd D 2969 101 m2 Eksterstraat 12 Hzm A 1249 m2 J. v. Goyenstraat 2 5.526,— Lwd G 12965 P. Ruyschstraat 9 29. R. Leen Verzetsstraat 41 Lwd P 5905 50. J. Lenos-Soet Euterpestraat 24 Lwd D 5086 51. R. v.d. Ley Archipelweg 242 Lwd G 14916 145 m2 144 m2 110 m2 Verzetsstraat 41 Euterpestraat 24 Kic. Tulpstraat 8 8.978,- 11.146,- 5.676,- Kr. Kaam van de koper Adres van de koper kadastrale om- oppervlakte plaatselijke bekend- prijs van schrijving van van het per- heid van het perceel de grond het perceel ceel 52. P. Lourens 55* W. Meijering Vijverstraat 55 Lengelseweg 97 1s-Heerenberg Lwd G 15855 Lwd P 5279 154 m2 152 m2 Vijverstraat 55 f 6.225,- v. Beverwijckstraat 54 f 6.811,- 54. J.E. Mollerna P. Bolstraat 17 Hzm B 4418 169 m2 P. Bolstraat 17 8.720,— 55. J. Oosterveld Eksterstraat 55 Lwd D 5421 152 m2 Eksterstraat 55 9.556,— 56. T. Papa Cederstraat 41 Lwd G 14128 126 m2 Cederstraat 41 7.152,— 57. J. Pasma Marowijnestraat 11 Hzm E 495 126 m2 Marowijnestraat 11 11 .201 58. mej. P.H.C. Post Vr. de Vriesstraat 48 LwdG9869 177 m2 Vr. de Vriesstraat 48 59. R. Postma v. Beverwijckstraat 27 Lwd P 4658, 5278 114-26 m2 v. Beverwijckstraat 27 52 5.882,— 1.542,— 40. J. Romkema Bordineweg 61 Hzm E 857 18 m2 Zeesterstraat (garage) 1 .600,— 41. Rosier's Beleg- gingsmaatschappi j B.V. Postbus 16075, Den Haag Lwd D 4458 Ibisstraat 40 4.768,— 42. M. Rozema Verzetsstraat 51 Lwd P 5774 184 m2 Verzetsstraat 51 11.595,— 45. T.C. de Rijk Bachstraat 57 Lwd D 5455 157 m2 Bachstraat 57 9.I9O,— 44. J. Schootstra Vr. de Vriesstraat 55 Lwd G 10750 490 m2 Vr. de Vriesstraat 55 27.812,— 45. P. Schuil Kwelderstraat 50 Hzm E 761 156 m2 Kwelderstraat 50 11.598, P.P. Sinnema Bachstraat 55 Lwd D 5505 185 m2 Bachstraat 55 12.276,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 112