47. 49. 54. Nr. Naam van de koper Adres van de koper kadastraleom- oppervlakte schrijving van van het per- het perceel ceel plaatselijke bekend heid van het perceel prijs van de grond M. Smit-v. Zwol Boerhaavestraat 14 Lwd G 13510 133 m2 Boerhaavestraat 14 9. 608 48. G.M. Straver Bachstraat 31 Lwd D 6001 106 m2 Bachstraat 31 7.110 P. v.d. Veen R. de Graafstraat 8 Lwd G 13978 125 m2 R. de Graafstraat 8 5.805 50. J. Viersen Asselsestraat 304-2, Lwd G 11687 165 m2 BIeeklaan 49 11.920 51. S. Visser K. v.d. Helmstraat 7 Lwd P 5820 112 m2 K. v.d. Helmstraat 7 6.935 52. J. de Vries c.s. p/a J. Marisstraat 41 Hzm B 4346 110 m2 J. Marisstraat 41 4.541 53. J.J. de Vries Mozartstraat 30 Lwd D 3539 118 m2 Mozartstraat 30 6.698 M.S. v.d. Wal- Sijtsma Engelsestraat 43 Lwd P 5304 147 m2 Verzetsstraat 19 8. 502 55. I. Wesselius- Bruinsma Marijkestraat 3 Hzm E 1065 139 m2 Marijkestraat 3 11.476 56. J. Westerhof Reidfjild 77» Tietjerk Lwd G 11863 136 m2 BIeeklaan 36 9.825 57. J. v.d. Wijk Hobbemastraat 69 Hzm A 2157 395 m2 Hobbemastraat 69 ir\ K\ in co (M 58. N.J.M. v.d. Zee Bachstraat 37 Lwd D 3304 110 m2 Bachstraat 37 7.379 59- G. Zeilmaker Julianalaan 34 Hzm A 2377 438 m2 Julianalaan 34 36.161 Nr. Naam van de koper Adres van de koper kadastrale om- oppervlakte plaatselijke bekend- prijs van schrijving van van het per- heid van het perceel de grond het perceel ceel 60. A. Zijlstra E. Murandstraat 12 61. mevr. S.T. Dijkstra Dennenstraat 89 Hzm A 3263 Lwd G 14563 17 m2 123 m2 J. Vethstraat (garage) 1.600,- Dennenstraat 89 7.616,- Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 113