No. 663b. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (bijlage no. 39); BESLUIT: te verkopen aan: a. P. v.d. Berg, wonende te Leeuwarden, Pinkstraat 4» een gedeelte ter grootte van ongeveer 101 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend Pinkstraat 4, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie P, nummer 3921, geheel groot 120 m2, voor een prijs van 4169 b. W.J. v.d. Berg, wonende te Leeuwarden, Beetgumerstraat 20, een gedeelte ter grootte van ongeveer 88 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend Beetgumerstraat 20, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 5443, geheel groot 106 m2, voor een prijs van 3*633»j c. C.J. de Boer, wonende te Leeuwarden, v.d. Helststraat 25, een gedeelte ter grootte van ongeveer 73 m2 van het eerder in erf pacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend v.d. Helst straat 25, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie A, nummer 2634, geheel groot 91 m2, voor een prijs van 3-013,j d. A. Bokma, wonende te Leeuwarden, Honthorststraat 57, een gedeelte ter grootte van ongeveer 120 m2 van het eerder in erfpacht uit gegeven perceel grond, plaatselijk bekend Honthorststraat 57, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie A, nummer 2811, geheel groot 138 m2, voor een prijs van 5.573, e. T. Buwalda-de Vlas, wonende te Leeuwarden, Mr. P.J. Troelstraweg 158, een gedeelte ter grootte van ongeveer 91 m2 van het eerder in erf pacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend Midlumerstraat 16, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 5690, geheel groot 107 m2, voor een prijs van 3-756, f. E. v.d. Cleef-van Breeden, wonende te Leeuwarden, Verzetsstraat 5, een gedeelte ter grootte van ongeveer 88 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend Verzets straat 5, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie P, nummer 5311, geheel groot 157 m2, voor een prijs van 5-499, g. P.S. Delea, wonende te Leeuwarden, Dronrijperstraat 20, een gedeelte ter grootte van ongeveer 91 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend Dronrijperstraat 20, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 2382, geheel groot 108 m2, voor een prijs van 3-756, h. P.A.J. v. Erkel, wonende te Leeuwarden, N. Maesstraat 18, een gedeel te ter grootte van ongeveer 134 m2 van het eerder in erfpacht uit gegeven perceel grond, plaatselijk bekend N. Maesstraat 18, kada straal bekend gemeente Huizum, sectie A, nummer 1208, geheel groot 152 m2, voor een prijs van 5-532,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 114