- 2 - i. D.M. Feiters, wonende te Leeuwarden, Harlingerstraatweg 75, een gedeelte ter grootte van ongeveer 265 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk "bekend Harlingerstraatweg 75» kadastraal hekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 3674» geheel groot 348 m2, voor een prijs van 24.613, j. 0. v.d. Heide, wonende te Leeuwarden, H. v. Deventerstraat 6, een gedeelte ter grootte van ongeveer 118 m2 van het eerder in erf pacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk hekend H. v. Deventer straat 6, kadastraal hekend gemeente Leeuwarden, sectie P, nummer 6276, geheel groot 128 m2, voor een prijs van 4.262, k. H.J.M. Hulscher, wonende te Leeuwarden, H. v. Deventerstraat 8, een gedeelte ter grootte van ongeveer 120 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk hekend H. v. Deventerstraat 8, kadastraal hekend gemeente Leeuwarden, sectie P, nummer 6373, geheel groot 132 m2, voor een prijs van 4«334, 1. E. Huizinga, wonende te Leeuwarden, Beetgumerstraat 51, een gedeelte ter grootte van ongeveer 78 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk hekend Beetgumerstraat 51 kadastraal hekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 2237, geheel groot 95 m2, voor een prijs van 3*220, m. J.F.G. Jordan, wonende te Leeuwarden, G. Doustraat 29-31een ge deelte ter grootte van ongeveer 106 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk hekend G. Doustraat 31 kadastraal hekend gemeente Huizum, sectie B, nummer 4717, geheel groot 186 m2, voor een prijs van 4.923,j n. J. Kuperus, wonende te Leeuwarden, P. Potterstraat 19, een gedeelte ter grootte van ongeveer 93 ^2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk hekend P. Potterstraat 19, kadastraal hekend gemeente Huizum, sectie B, nummer 4154, geheel groot 104 m2, voor een prijs van 3.839,j o. P. Kroebeman, wonende te Leeuwarden, v. Ostadestraat 41, een gedeelte ter grootte van ongeveer 125 ni2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk hekend v. Ostadestraat 41kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie B, nummer 5602, geheel groot 138 m2, voor een prijs van 5*160, p. Th. Meeuwsen, wonende te Leeuwarden, Honthorststraat 45, een gedeelte ter grootte van ongeveer 133 ni2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk hekend Honthorststraat 45, kadastraal hekend gemeente Huizum, sectie A, nummer 2795, geheel groot 151 m2, voor een prijs van 6.177, q. K.W.T. Roosenburg, wonende te Leeuwarden, Deinumerstraat 26, een gedeelte ter grootte van ongeveer 71 ni2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk hekend Deinumerstraat 26, kadastraal hekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 2166, geheel groot 92 m2, voor een prijs van 2.931» r. J. Switters, wonende te Leeuwarden, v.d. Helststraat 8, een gedeelte ter grootte van ongeveer 85 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk hekend v.d. Helststraat 8, kadastraal hekend gemeente Huizum, sectie B, nummer 4313, geheel groot 106 m2, voor een prijs van 3.509, - 3 - s. P. Tromp, wonende te Leeuwarden, Pranklinstraat 17, een gedeelte ter grootte van ongeveer 348 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk hekend Pranklinstraat 15, 17, 19, kadastraal hekend gemeente Leeuwarden, sectie G, nummer 15186, geheel groot 407 m2, voor een prijs van 23.344, t. S. v.d. Veen, wonende te Leeuwarden, v. Ostadestraat 2, een gedeelte ter grootte van ongeveer 89 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk hekend v. Ostadestraat 2, kadastraal hekend gemeente Huizum, sectie B, nummer 5264, geheel groot 104 m2, voor een prijs van 3.674, u. P.B. v.d. Wal, wonende te Leeuwarden, P. Bolstraat 9» een gedeelte ter grootte van ongeveer 175 ^2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk hekend P. Bolstraat 9» kadastraal hekend gemeente Huizum, sectie B, nummer 4422, geheel groot 239 m2, voor een prijs van 9.030, v. B. Welles, wonende te Leeuwarden, v.d. Helststraat 27, een gedeelte ter grootte van ongeveer 90 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk hekend v.d. Helststraat 27, kadastraal hekend gemeente Huizum, sectie A, nummer 1988, geheel groot 109 m2, voor een prijs van 3-715, w. S.J.H. Wierda, wonende te Leeuwarden, Pinkstraat 20, een gedeelte ter grootte van ongeveer 130 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend Pinkstraat 20, kadastraal hekend gemeente Leeuwarden, sectie P, nummer 4030, geheel groot 160 m2, voor een prijs van 5.366, x. J.H.M. Pragt, wonende te Leeuwarden, P. Potterstraat 48, een gedeelte ter grootte van ongeveer 98 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk hekend P. Potterstraat 48, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie A, nummer 1488, geheel groot 114 m2, voor een prijs van 4.O45, en voorts onder de volgende, voor iedere koper geldende bedingen: 1de grens tussen het verkochte en het niet verkochte is door de Dienst Stadsontwikkeling der gemeente Leeuwarden ter plaatse uitgezet, waarna de landmeetkundig ambtenaar van deze dienst de oppervlakte heeft bepaald; deze oppervlakte dient ter berekening van de koopprijs; over- of ondermaat van het verkochte ten gevolge van ambtshalve kadastrale opmeting van het verkochte zal geen aanleiding geven tot verhoging of verlaging van de koopsom of van de voor het niet verkochte deel van het perceel vastgestelde erfpachtscanon ad a. 18,— i. 179, g. 20,- h. 17,— 8, r. 16,— c. 14, k. 10, s. 92,- d. 16, 1. 16, t. 12,- e. 15, m. 72,— u. 64,- f. 99,— n. 8,™ V. 15,- g. 16, 0. 10,— w. 28,- h. 14,— P- 16 X. 12,- per jaar;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 115