Préadvies inzake het schrijven van het garagebedrijf A. van den Berg, Bre dep laats 9 "te Leeuwarden. Bijlage no. 41. Leeuwarden, 17 januari 1980. Aan de Gemeenteraad. Het garagebedrijf A. van den Berg, Bredeplaats 9> alhier, heeft bij brief van 26 september 1979 zich wederom tot U gewend met het verzoek om medewerking ter verkrijging van vervangende bedrijfsruimte. Deze brief is in Uw vergadering van 29 oktober 1979 om préadvies in handen van ons college gesteld. Wij verwijzen terzake naar bijlage no. 226 van 15 juni 1978 waarbij dit onderwerp reeds eerder ter sprake is geweest. Sindsdien is in de situatie geen verandering opgetreden. Tot op heden hebben zich geen reële mogelijkheden voorgedaan om tot bedrijfsverplaat- sing te geraken. Gelet op de eisen die briefschrijver stelt, c.a. een vervangend objekt in de binnenstad, zal het moeilijk zijn om verplaatsing te realiseren. De afdeling verwerving van de Dienst Stadsontwikkeling blijft terzake attent. Onder verwijzing naar de voorlaatste alinea van vorenaangehaald pré advies zijn wij nog steeds van mening, dat briefschrijver niet moet wachten totdat de gemeente met een oplossing komt, doch dat in de eerste plaats eigen initiatief moet worden ontplooid. Wij stellen IJ voor adressant overeenkomstig te berichten. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 119