Mededelingen voor de Raadsvergadering van 21 april 1980. Ingekomen zijn: A. Bericht van Gedeputeerde Staten van Friesland van verdaging betreffende het besluit tot stichting van een nieuw schoolgebouw, een gemeenschaps ruimte en een gymnastieklokaalgelegen aan de Tylkedam, voor de tijd van twee maanden, ingaande 19 maart 1980. B. Berichten van goedkeuring van Gedeputeer de Staten van Friesland betreffende: I. de raadsbesluiten van 10 december 1979 tot: a. aankoop van het perceel met op stallen Wijbrand de Geeststraat 42 (het Abbe Freerks Gabbemagast- huis) van de Stichting Gabbema Gasthuis b. verkoop van in het ontwerp-uit- werkingsplan "Camminghaburen Haven-Noord" gelegen percelen bouwterrein aan Projekta Sneek B.Y. te Sneek; II. de raadsbesluiten van 18 februari 1980 tot: a. verkoop van een in het bestemmings plangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieterrein aan J.D. Dijkstra; b. verkoop van een in het bestemmings plangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieterrein aan J. Bosma en ZnBV c. verkoop van een in het bestemmings plangebied "Hemrik" gelegen perceel industrieterrein aan de Coöperatieve Stremsel- en Kleurselfabriek; d. verkoop van een aan de westzijde van de Ouddeelstraat gelegen perceel bouw terrein aan Aannemingsbedrijf Gebr. Maurits B.Y.; III. de raadsbesluiten van 10 maart 1980 tot: a. aankoop van het perceel met opstal Achter de Hoven 16c van mevrouw A.C.A. Pol-Draper en anderen; b. verkoop van eerder in erfpacht uitge geven percelen grond aan diverse erfpachters; c. verkoop van gedeelten van eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond aan diverse erfpachters d. verkoop van een gedeelte van het per ceel met opstal Cambuurstraat 2 aan Doe Het Zelf (DHZ) Cash en Carry B.Y. e. verkoop van een aan het erf van het pand Fioringras 49 grenzend perceels gedeelte aan Bouwbedrijf Kats B.Y.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 16