Ur. 18.900. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 december 1979 (bijlage nr. 7); gelet op het bepaalde in artikel 11, tweede lid, van de Kleuteronder wijswet; BESLUIT de Minister van Onderwijs en Wetenschappen te verzoeken te bepalen, dat de gemeentelijke kleuterscholen "De Lijster", "De Tuinflui ter", "De Kolibrie", "Het Koolmeesje", "De Spreeuw" "De Kievit", Groeneweg 3> Tuinen 4-0» Antillenweg 132, Notenstraat 1 Boerhaavestraat 77 en Larixstraat 3> alle in Leeuwarden in stand kunnen worden gehouden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 55