Varkoop van een aan het Mannagras (Aldlan-West) gelegen perceelsgedeelte aan H. Hofman, aldaar. Bijlage no. 13 Leeuwarden, 21 december 1979» Aan de Gemeenteraad. De heer H. Hofman, wonende te Leeuwarden, Mannagras 25, heeft ons ver acht te bevorderen, dat aan hem wordt verkocht het op de ter inzage geleg de tekening met een rode kleur aangegeven perceelsgedeelte ter grootte van ageveer 24 ca, zulks ter uitbreiding van het bij zijn woning behorende rf Aangezien het hier een overhoekje grond betreft hebben wij geen bezwa- en tegen het verlenen van de gevraagde medewerking. De prijs van deze grond dient naar onze mening te worden gesteld op 70,per ca (géén B.T.W. verschuldigd). Aan de eigendomsoverdracht kun- en overigens de gebruikelijke bedingen worden verbonden. Belanghebbende an zich met één en ander verenigen. Het instemmende advies van de Commissie voor het Grondbedrijf is mede er inzage gelegd. Op grond van het vorenstaande geven wij U in overweging te besluiten vereenkomstig het hierna afgedrukte ontwerp. I Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester. W.J.G. Reumer Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 65