Nr. Naam van de koper Adres van de koper Kad.omschr. Oppervl van het van het perceel perceel PI. bekendheid van het perceel Prijs van de grond 32. S. Postma-Postma Leeuwerikstraat 107 Lwd D 3874 107 m2 33. P. Postma-Visser Bleeklaan 118 Lwd G 12602 165 m2 34. J. Prosje Beethovenstraat 24 Lwd D 6254 111 m2 35. Y. Schaaf v. Haersmasingel 72, Oenkerk Lwd D 4355 194 m2 36. W. Schaafsma Mendelssohnstraat 25 Lwd D 6085 (deels) 12 m: 37. R. Schaap Eksterstraat 2 Lwd D 2546 90 m2 38. A. Schuil v. Miereveltplantsoen 6 Hzm A 1544 204 m2 39. H. Seinen F. Bolstraat 39 Hzm B 4176 152 m2 40. G.J. Sjollema Marijkestraat 21 Hzm E 1074 143 m2 41 G. Smits Groningerstraatweg 26 Lwd F 6273 113 m2 42. H.J. Spoelstra Westerparkstraat 35 Lwd D 2448 97 m2 43. mejG. Stelling G. Doustraat 35 Hzm B 4058 87 m2 44. CTamminga A. Brouwerstraat 45 Hzm A 1920 109 m2 45. P. Toering Bachstraat 39 Lwd D 3303 111 m2 46. S. Veenstra Swammerdamstraat 27 Lwd F 4835 98 m2 47. P. v.d. Veen Lijsterbesstraat 12 Lwd G 14747 153 m2 Leeuwerikstraat 107 7.730,— Bleeklaan 118 11920, Beethovenstraat 24 6873, Bildtsestraat 51 15.016, Mendelssohsstraat 25 (voortuin) 216 Eksterstraat 2 4.644, v. Miereveltplantsoen 6 15790 F. Bolstraat 39 7.843,— Marijkestraat 21 1 1 -579, Groningerstraatweg 26 9.796, Westerparkstraat 35 5.506, G. Doustraat 35 4.040,— A. Brouwerstraat 45 5.062,— Bachstraat 39 7.446,— Swammerdamstraat 27 7.585,— Lijsterbesstraat 12 9.474,— Nr. Naam van de koper Adres van de koper Kad.omschr. Oppervl. van het van het perceel perceel PI. bekendheid van het perceel Prijs van de grond 4^ 00 J. Veninga Sexbierumerstraat 40 Lwd D 2763 105 m2 Sexbierumerstraat 40 5.418,— 49. J. de Vries Pr. Bernhardstraat 30 Hzm A 2734 265m2 Pr. Bernhardstraat 30 17.215, 50. H.K. v.d. Wal Mozartstraat 4 Lwd D 6253 116 m2 Mozartstraat 4 6.584, 51 J. v.d. Wal Begoniastraat 14 Lwd F 6302 199 m2 Begoniastraat 14 13.349, 52. S. v.d. Weide Prinsessenweg 25 Hzm E 1083 138 m2 Prinsessenweg 25 12.275,™ 53. J. Welles G. Japicxstraat 99 Lwd G 10699 110 m2 G. Japicxstraat 99 5.676,— 54. J. Zimmerman Dennenstraat 91 Lwd G 14562 123 m2 Dennenstraat 91 7.616,— 55. H. Zwerver Obrechtstraat 11 Lwd D 3217 86 m2 Obrechtstraat 11 4.881 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 77