Rehabilitatie van het pand Herman Costerstraat 18. Bijlage no. 103- Leeuwarden, 28 februari 1980. Aan de Gemeenteraad, In Uw vergadering van 18 december 1978 (bijlage 485) besloot U tot de aankoop van het winkel-woonhuis Herman Costerstraat 18 om dit pand in het kader van het bestemmingsplan Transvaalwijk te doen rehabiliteren tot wo ning. Inmiddels is een plan opgesteld, dat voorziet in een totale verbete ring van het pand, waarbij het wonen weer op de begane grond wordt terug gebracht. Na verbetering ontstaat een goede woning met op de begane grond de woonkamer en de keuken, terwijl op de bovenverdieping 3 slaapkamers en een badcel zijn gesitueerd. De kosten van verbetering worden op 107*000,geraamd. Rekening houdend met de boekwaarde, een afschrijvingstermijn van 40 jaar, de bij komende variabele lasten en een 20-jaarlijkse bijdrage van het Rijk ont staat er bij een aanvaardbare huur van 500,per maand, een tekort van 3943voor het eerste jaar Indien van een jaarlijkse trendmatige huurverhoging van 6% wordt uitgegaan, zal het tekort na het 15e jaar om slaan in een positief exploitatie-resultaat. Na 29 jaar zullen de cumu latieve tekorten door overschotten zijn weggewerkt, waardoor gemiddeld genomen van een rendabele situatie kan worden gesproken. Wij stellen ons voor dit werk als leerlingbouwplaatsenobject door de Fa. Kolk te doen uit voeren. Hieromtrent is de Commissie voor Openbare Werken gehoord. De Commissie voor het Woningbedrijf kan zich met dit rehabilitatie- plan verenigen. Onder mededeling, dat de stukken voor U ter inzage zijn gelegd, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 123