101 Nr. 847 a. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 januari 1980 (bijlage nr. 54); BESLUIT I. tot de bouw van een was- en kleedruimte annex clubhuis in het sportpark "Kalverdijkje" overeenkomstig de bij dit besluit behorende plannen van de Firma Schermer Budgetbouw B.V. te Heiloo; II. de werkzaamheden onderhands aan te besteden aan de onder I. genoemde firma; III. een krediet van 925^000,beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de onder I. vermelde werkzaamheden; IV. na gereedkoming van de bouw, de eigendom van het clubhuis na betaling van de kosten door de Mixed Hockeyclub "Leeuwarden" te Leeuwarden aan deze vereniging over te dragen onder nader te stellen voorwaarden. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 12