Onder vermelding dat de Commissie voor Welzijnsaangelegenheden en de Raad voor Maatschappelijke Dienstverlening zich met ons voorstel kannen verenigen, stellen wij U voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerp-be sluit Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma Burgemeester, W.J.G. Reumer Secretaris. "TT Nr. 3235 DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage nr. 108); BESLUIT: ten behoeve van het uitvoeren van V.O.S.- en Bijspijkercursussen in 1980 aan de Stichting Het Baken een subsidie te verlenen van maximaal 50.338, Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Voorzitter. Secretaris. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 135