8. 10. 11 12. 14. V. Dijkstra 563 20 m2 Nr. Naam van de koper 2. 3- 4. 5. 6 7. 13. F.H. van Beijeren Bergen en Hene gouwen H. Boonstra S. Boschma P.J. Bouwma-Glas E.A. Brenninkmeijer T. Burghgraef- Wijbenga W.J.H. Drent J. Feenstra Coöperatieve Ver eniging Friesland- bank b.a. Adres van de koper Fonteinstraat 9 Vogelkersstraat 40 Brinkstraat 9» Oosterwolde Plataanstraat 17 Engelsestraat 44 Mendelssohnstraat 43 Adr. Brouwerstraat 35 Mr. P.J. Troelstra- weg 61 Paramaribostraat 10 Postbus 397» Lwd. Kad.omschr. Oppervl. v/h perceel v/h per ceel Plaatselijke bekend heid v/h perceel Prijs van de grond Hoogeveen en Toorn- Postbus 1083» Lwd. stra B.V. Lwd D 3695 179 m2 Lwd G 14715 364 m2 Lwd D 5071 136 m2 Lwd G 14766 152 m2 Lwd D 2560 160 m2 Lwd D 494 +121 m2 (dis) Hzm A 3255 18 m2 Lwd G 15263 60 m2 Hzm E 501 en 125 m2 en Lwd D 5960 164 m2 Lwd G 13254, 400 m2 8579 en 8842 185 m2 en (dis) 52 m2 T. v. Houten H.K. de Jong A.P. Laverman c.s. v. Leeuwenhoekstraat 8 Lwd F 5916 125 m2 Bildtsestraat 56 Lwd D 5435 185 ni2 Fonteinstraat 9 Vogelkersstraat 40 Gounodstraat 4 Plataanstraat 17 Engelsestraat 44 Mendelssohnstraat 43 Jan Vethstraat (garage) Franklinstraat (ongenum merd) Paramaribostraat 10 garage Engelsestraat 11 J. Marisstraat 5 Hzm B 4814 153 m2 v. Leeuwenhoekstraat 8 Bildtsestraat 56 J. Marisstraat 5 13.855,— 17. 593, 7.018,— 9.412,— 10.733,— 5.619,— 1.600,— 4.539,— 12.775,— 13.886,— Bisschopstraat 44, 46 en 39.443) 48 7.095,— 14.319,— 6.316,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 148