ra ft ra te ra ra ra ft ft ft ft ft ft ft ra ra te ft ft ft ft te ft te ejo g ra ra ra ft ft ft ft ra ft te ra ft ra ra ft te ft ft ft T~~ ft ft ft ra ra ft ft ra ft te ra te te ra ra ft ft te a te ft ft ft ft ra DE RAAD DER GEMEENTE LEEDWARDEN; 0 te CÖ •n> •H o U U ft 0 KN KN MD KM ir\ CM LfN C^— CM !>- te" MO te" ON 1 ON MO ON O OM ON O- te" te" v— KN ON KN O LfN V, t>- C\J ON có I Td g O AJ rH 03 03 40 0) O 0) u Ad 03 •O P, •H rH X) 03 01 -P ad Td cd *H rH 03 PH X) I rH G 03 G ft 03 rH ft X Q) ft\ 0) O o g 03 x! 03 0 O 01 g S 03 O ft Td cd M ON -P cd cd g -p 01 Ad g cd ft g 03 -P 01 0 5= CM a NN Tf ■P cd cd g -p co a o O A3 &o •H a O W CM a -0- LTN CM MO CM -P Cö -P Cö CÖ -p U CÖ cö U Cö -P -p 0 0 Xi •H •H U O u O 0 W 0 0 Ti 0 Ti CM a ON CO 1^ LTN LTN LfN LfN MO LTN CM T— O Ti Ti Ti z CM a CM a CO 4- P- NO CM 4- CM f- ON ON ON Tt" ON CM Od -=d NN N"N hQ 0 3= g G 0 01 0 ft CM a Td ft) a N CM O ON ir\ Td ft) -p 0 0 g -p ra g 0 >3 o O CM a c-- o co ON r- CM a N w 0 T— -p cö cö -P u cö -p cö U -p -p 0 •H -p •H ÏD U 0 cö •H S LTN Tt" -P 0 0 g -P 01 rH O m CM CM CM a a a co LTN KN T— v— C^- T— T CM LTN KN CM LTN T— CM T— CM a Ti a N N •H g 0 Td 0 EsD g 0 0 g 0 A3 g 0 ft O 0 Td g •H te II 0 ft ra 0 hD -p ra cö ra 3 Ti 1 cö 0 -p -p •H IS1 U O O •H u cö -P 0 u o 0 CO u 0 ft O te 0 T) cö ra 0 U Ti <3 cö Cö rH Ti U cö cö •r~D cö ft co U 0 •O •H 0 a s S •o 0 a LTN -P 0 0 g -p a O o Ad hO g •H g o W 0 a 0 Ai Ai O NO CM MO CM cö Cö CÖ U CÖ cö U cö u 0 0 •H •H $0 O u O 0 0 0 Ti 0 Ti U 0 a -p ra o ft r<N fCN &0 0 s G G 0 -p ra 0 O O cö -p cö Cö U cö U cö -p cö u 0 K'S 0 O •H 0 •H u 0 cö •H s cö a U 0 cö O 0 a 1 11 0 cö 0 O a u «H O co *f~D rH •H CQ CO EH s co ON O T— CM CM g 0 Td LTN Ti ft 0 0 g 1f o pq to 1 0 ra a 0 ra o 0 a 0 0 1a rH ra Td •rH g 0 &0 ft "nft in CM IHN CM CM Tj" CM No. 3244 b. Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 28 februari 1980 (bijlage nr. 117); BESLUIT: te verkopen aan: a. D. Boorsma, wonende te Leeuwarden, Beetgumerstraat 62, een gedeelte ter grootte van ongeveer 152 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven per ceel grond, plaatselijk bekend Beetgumerstraat 62, kadastraal bekend ge meente Leeuwarden, sectie D, nummer 2284» geheel groot 189 m2, voor een prijs van 6.275» b. A.H. Engwirda, wonende te Leeuwarden, Pinkstraat 10, een gedeelte ter grootte van ongeveer 94 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend Pinkstraat 10, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie F, nummer 3924» geheel groot 120 m2, voor een prijs van 5-880, c. P. Gelders, wonende te Leeuwarden, A. Mauvestraat 22, een gedeelte ter grootte van ongeveer 115 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven per ceel grond, plaatselijk bekend A. Mauvestraat 22, kadastraal bekend ge meente Huizum, sectie B, nummer 5411» geheel groot 155 m2, voor een prijs van 4-747, d. T. ter Haagha-Siderius c.s., wonende te Leeuwarden, P. Potterstraat 22, een gedeelte ter grootte van ongeveer 153 ui2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend P. Potterstraat 22, kada straal bekend gemeente Huizum, sectie B, nummer 4237, geheel groot 148 m2, voor een prijs van 5-490, e. K. Harmanni, wonende te Leeuwarden, Honthorststraat 50, een gedeelte ter grootte van ongeveer 102 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend Honthorststraat 50, kadastraal bekend gemeente Huizum, sectie A, nummer 2699» geheel groot 142 m2, voor een prijs van 4-737, f. K.A. de Jong, wonende te Leeuwarden, v. Ostadestraat 17» een gedeelte ter grootte van ongeveer 251 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend van Ostadestraat 17, kadastraal be kend gemeente Huizum, sectie B, nummer 4073» geheel groot 259 m2, voor een prijs van 9-538, g. W. v.d. Leij, wonende te Leeuwarden, Marssumerstraat 57» een gedeelte ter grootte van ongeveer 85 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven per ceel grond, plaatselijk bekend Marssumerstraat 57» kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie D, nummer 4779» geheel groot 115 ®2, voor een prijs van 5-426, h. E.G. Onsman, wonende te Leeuwarden, Koestraat 17, een gedeelte ter groot te van ongeveer 68 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven perceel grond, plaatselijk bekend Koestraat 17, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie F, nummer 5855» geheel groot 81 m2, voor een prijs van 5158 i. J.B. de Ruiter, wonende te Leeuwarden, Pinkstraat 9, een gedeelte ter grootte van ongeveer 129 m2 van het eerder in erfpacht uitgegeven per ceel grond, plaatselijk bekend Pinkstraat 9, kadastraal bekend gemeen te Leeuwarden, sectie F, nummer 4057, geheel groot 159 ni2, voor een prijs van 5- 325, 5

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 149