Verkoop erfpachtsgrond. B. ilage nr. 127. Leeuwarden, 20 maart 1980. Aan de Gemeenteraad. Wij hebben met 11 erfpachters overeenstemming bereikt over de verkoop aan h' n van eerder in erfpacht uitgegeven percelen grond. De stukken, waaruit deze overeenstemming blijkt, zijn voor U ter inzage ge- 1 gd. Wij geven U in overweging te besluiten tot het verkopen van de grond overeen- k< nstig de hierna afgedrukte ontwerpen. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1980 | | pagina 176